Ny SSA-uddannelse målrettet psykiatrien

14. marts 2021

I mange år er psykiatriområdet blevet nedprioriteret til fordel for det somatiske sundhedsområde. Vi har set alt for mange tragiske sager i Region Sjælland, hvor ansatte i den psykiatriske sundhedssektor oplever vold og i værste fald er blevet dræbt på arbejdet. Det er fuldstændigt grotesk, og det må på ingen måde ske. Det har sat gang i diskussionen om, hvorvidt medarbejdere i psykiatrien har nogle ordentlige arbejdsforhold. Ingen i Danmark må føle sig utrygge ved at gå på arbejde. Derfor er der alvorligt brug for, at vi i Regionsrådet kigger nærmere på ressourcerne og arbejdsforholdene i psykiatrien.

I VKR gruppen i Region Sjælland ser vi et stort og uforløst potentiale i Social- og Sundhedsassistent (SSA)-uddannelserne og mener derfor, at flere med den baggrund og med de rette faglige kompetencer i fremtiden bør kunne arbejde i psykiatrien. VKR mener, at et kompetenceløft i SSA-grunduddannelsen er tvingende nødvendigt for at magte de svære opgaver kvalificeret i psykiatrien. Det vil også være en kærkommen mulighed for at kunne tiltrække flere mænd til at arbejde i psykiatrien. 

Uddannelsen kunne bygges op, så halvdelen af uddannelsesforløbet er en almen SSA-uddannelse og den anden halvdel gøres til en specialisering målrettet psykiatri og de særlige forhold, som gør sig gældende, når man arbejder med psykiatriske patienter. Den samlede uddannelsestid vil således være på niveau med den allerede kendte SSA-uddannelse. Hvis den studerende efter endt uddannelse og senere i sit karriereforløb i stedet ønsker at arbejde med somatikken fx på et plejecenter eller sygehuse, så kunne der laves en efteruddannelse, så man får samlet op på de dele af den almene SSA-uddannelse, som ikke indgik i SSA-psykiatriuddannelsen.   

I kombination med ovenstående, kunne der laves en kortere overbygningsuddannelse på den almene SSA-uddannelse, som vil være en specialisering af SSA-uddannelsen, sådan som det kendes fra sygeplejerskeuddannelsen, hvor det efterfølgende er muligt at videreuddanne sig som specialesygeplejerske inden for psykiatri. 

Forslaget er således to nye uddannelsesmuligheder:

1.    Ny SSA-psykiatri-uddannelse, hvor det er muligt efterfølgende at efteruddanne sig, så man også kan arbejde med somatikken, og dermed er fleksibel i sit karriereforløb.

2.    Overbygning på eksisterende SSA-uddannelse, som speciale SSA’er inden for psykiatri.

 

En SSA-uddannelse målrettet psykiatrien er en helt ny uddannelse og skal igennem en godkendelse i SEVU (sekretariatet for erhvervsrettede velfærdsuddannelser). Det kan være en omstændig proces, men med hjælp fra bl.a. Danske Regioner, bør det være en farbar vej. Tilsvarende bør Danske Sosu-skoler og Kommunernes Landsforening også høres som relevante aktører.

På budgettet i Region Sjælland for 2021 er der afsat betydelige midler til efter- og videreuddannelse af bl.a. SSA’ere. Endvidere er der på finansloven for 2021 afsat 80 millioner kroner årligt fra 2021-2024 til et ekstraordinært løft af taxametertilskuddene til hovedforløbene på social- og sundhedsuddannelserne, det vil sige både social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper. Der er således allerede nu inden for bestående rammer mulighed for at lave en indsats både i regi af Region Sjælland samt på nationalt niveau, men en nærmere vurdering af økonomien i forslaget skal naturligvis laves.

 I Region Sjælland er der i dag ZBC, som udbyder SSA-uddannelsen syv steder på Sjælland bl.a. i Roskilde, samt SOSU-Nykøbing, der yder SSA-uddannelsen tre steder. Det ville være naturligt at disse skoler bød ind på opgaven med at tilrettelægge og udbyde den nye specialiserede SSA-psykiatri-uddannelse samt overbygningen på den eksisterende SSA-uddannelse, jf. ovenstående modeller.

Samtidig skal Region Sjælland være parate til at tilbyde relevante praktikforløb bl.a. på psykiatrihospitalet i Slagelse, Fjorden ved Roskilde og Kofoedsminde ved Rødby.

Psykiatrien har brug for et løft! Etableringen af mere målrettet SSA-uddannelse til psykiatri-området kunne være et skridt på vejen. 

Evan Lynnerup (V)

Medlem af Regionsrådet i Region Sjælland og

Byrådet i Roskilde