Vores politik

31. januar 2019

Venstre tager ansvar for Roskilde

Her på siden kan du læse meget mere om hvad vi i Venstre Roskilde mener - og om vores politik indenfor alle de områder, der berører din og din families hverdag her i Roskilde Kommune.

Vi tager ansvar, er ambitiøse, er klar til at tænke nyt og har en klar vision for en endnu bedre Roskilde Kommune.


Vores mærkesager


Læs vores politikker og holdninger

Vores nye gruppeformand Jette Tjørnelund siger , at vi må arbejde os til magten ved at komme med initiativer og indgå i samarbejde for at skaffe resultater, så borgerne rigtigt kan se, hvad vi står for, forklarer hun.

Da Bent Jørgensen meddelte, at han nu ville træde et skridt tilbage efter otte år på den krævende post, var Jette Tjørnelund et indlysende valg.

Hun har allerede i løbet af godt et år i byrådet bevist, at hun med et stærkt fagligt grudlag og stor arbejdskapacitet er i stand til at opnå resultater.

Således spillede hun en vigtig rolle i det nye budget-forlig for 2019, da det blev aftalt mellem de deltagende partier, at forældre og ansatte på de enkelte skoler nu selv gennem parvis samarbejde skal sørge for at få udnyttet bygninger og ressourcer bedre end hidtil.

Mindre højtflyvende
Når Jette Tjørnelund skal forklare, hvad hun ville gøre anderledes end det nuværende røde flertal, hvor S og Joy Mogensen har absolut majoritet, peger hun på, at nogle af de igangværende projekter er for 'højtflyvende'.

- Jeg har intet imod de gode visioner, som f.eks. udbygningen af Kildegården til et kultur- og sportscenter, der kan fungere sammen med et nyt stadion. Det giver god mening, efter min opfattelse.

- Men i andre tilfælde kan vi godt vælge en mindre 'forkromet løsning', bl.a. når det gælder placeringen af de nye FGU-uddannelser.

- Her foreslår Venstre, at det placeres på Handelsskolen i et godt miljø tæt på flere af Roskildes vigtige erhvervsuddannelser med Teknisk Skole og Slagteriskolen. Staten står for huslejen, og det vil være en god og billig kvalitets-løsning for kommunen.

- Så behøver vi ikke at bruge mange penge på en ombygning af Gråbrødre Skole til formålet. Tværtimod kan der her laves boliger, så vi får den 'fortætning af Bymidten', som også er en del af kommunens overordnede politik.

- Når Roskilde Kommune nu har en lidt 'slunken kasse', er der ingen grund til at bruge ekstra penge, hvis vi kan få en billigere løsning, der er mindst lige så god, mener Jette Tjørnelund.

Vil opbygge alternativ
Når den nye V-leder skal skitsere, hvordan hun vil ændre det mangeårige 'røde flertal i Roskilde' - undtagen under Bjørn Dahl i perioden 2001-05 - er der ikke nogen 'snuptags-løsninger'.

- Vi skal gøre os fortjent til borgernes tillid ved hele tiden at komme med gode og konstruktive forslag. Samtidig skal vi i mellemtiden indgå i et samarbejde med de andre partier for at skaffe resultater. Det forventer folk med god grund af os.

Efter at Roskilde Avis havde skrevet, at Tjørnelund nu i spidsen for byrådets næststørste parti samtidig er leder for oppositionen, har den konservative Lars Lindskov protesteret imod denne titel.

- Jeg forstår ham sådan set godt. Den slags kan man ikke bare udnævne sig selv til, men man skal gøre sig fortjent til det.

- Derfor skal vi hele tiden have 'hænderne op af lommen' og udrette noget. Resultater er meget vigtigere end titler, mener jeg nu.

Som ny V-leder vil Jette Tjørnelund i første omgang holde kaffe-møder med de øvrige borgerlige partier: DF, K og LA, og senere regner hun også med at mødes med byrådets øvrige partier.

- Men vi skal starte et sted. Jeg tror på 'team-work', hvor man gør hinanden bedre. Både indenfor vores eget parti og på hele den borgerlige fløj.

Alt kan ske i politik
Tjørnelund er udmærket klar over, at selv den bedste 'gruppe-dynamik' blandt de 11 borgerlige mandater ikke skaber noget flertal, når Roskilde Byråd har 31 mandater.

- Derfor skal vi arbejde langsigtet og flittigt. Hvis man lægger energi og fornuft i sin indsats, kan vi også få ændret det politiske flertal i Roskilde, selv om det kommer til at tage tid.

- Alt kan ske i politik - lige som i fodbold, konkluderer Jette Tjørnelund.

Blå bog
Navn: Jette Tjørnelund

Født 1963 ved Ribe, hvor:
Moderen var hjemmegående og faderen drev en maskinstation samt dyrkede jordbær og kartofler.

Jette var helt fra lille vant til at være med i jordbærmarkerne fra tidlige morgen.

Efter 9 år i folkeskolen gik hun på Ribe Katedralskole og blev matematisk-fysisk student.

Startede dernæst på Farmaceuthøjskolen i København og blev uddannet cand.pharm.

Tog senere en phd. forskergrad i lægemiddel-analyser.

Boede i Valby med sin mand, mens hun arbejdede på Københavns Universitet og senere havde lederstillinger hos medicinalvirksomheden Lundbeck og BioTech.

Valgte i 2015 at få job på Risø, hvor hun har ansvar for kvaliteten af de radioaktive produkter, der anvendes på hospitalerne.

Familien, der også består af to piger på nu 25 og 21 år, var i 1999 flyttet til Viby-området.

Her kom hun for alvor med i lokalpolitik, da beboerne i 2012 var aktive for at forhindre, at området blev udlagt til grusgravning.

Undervejs oplevede hun, at Venstres Bent Jørgensen var mest lydhør blandt de lokale medlemmer af Regionsrådet.

Da hun i forvejen havde liberale grundholdninger, valgte hun at stille op for partiet ved kommunevalget i 2013.

Her blev hun 1. suppleant og kom ind i byrådet, da Mads Ravndrup udtrådte i 2017 for at flytte til København.

Ved valget i november 2017 blev Jette Tjørnelund valgt med overbevisende stemmetal som et af de seks Venstre medlemmer i byrådet.

Da Bent Jørgensen ønskede at træde tilbage efter otte år som politisk leder, blev hun 27. oktober valgt som ny gruppeformand for Venstre.


De lokale mærkesager

  • Det vil Venstre i Roskilde Nord
  • Det vil Venstre i Roskilde Midt
  • Det vil Venstre i Roskilde Syd

Valgprogram kommunalvalg 2017

4. september 2017

DET ER TID TIL FORANDRING I ROSKILDE KOMMUNE

Tid til at sætte det enkelte menneske før systemet og give borgerne flere frie valg.

Tid til en ansvarlig økonomisk styring og mere fornuftig omgang med borgernes penge.

Tid til at investere i vores børn og unge.

Tid til at prioritere velfærden højere end prestigebyggerierne.

Tid til at skabe rammerne for Danmarks bedste…

LÆS MERE