Kommuneforeningen

9. maj 2023

Venstre Roskilde Kommuneforening er paraplyorganisation for de to lokale vælgerforeninger i Roskilde Midt og Syd (Midtbyen og Ramsø) og Roskilde Nord (Gundsø)

Foreningen er kontakten til byrådsgruppen med henblik på en tæt forbindelse mellem det politiske og det organisatoriske niveau.

Formanden for kommuneforeningen er medlem af Venstres hovedbestyrelse og Venstres regionsbestyrelse i Region Sjælland.

Derved er der direkte kontakt til Venstres styrende organer, både lokalt, regionalt og nationalt. Endelig er Kommuneforeningen ansvarlig for Venstre i Roskildes valgkampe ved kommunalvalgene. 

Du er altid velkommen til at kontakte de enkelte formænd eller bestyrelsesmedlemmer.

Vi kontakter også gerne medlemmerne. Bare giv besked til formanden eller vores sekretær.

Kommuneforeningens bestyrelse

Venstre 30. august 2023

DENNIS KNUDSEN

Formand for kommuneforeningen
Bestyrelsesmedlem fra Midt og Syd
E-mail :
LÆS MERE