Marianne Østergaard Kiærulff

12. september 2021

Jeg hedder Marianne Østergård Kiærulff. Jeg bor og har boet i Gundsømagle i 43 år sammen med min mand Ole. Vi har to piger som begge er opvokset i kommunen og stadigvæk bor her. Også mine 3 børnebørn  bor i Roskilde kommune.

Jeg har altid været meget aktiv i lokalområdet, som har min store interesse. Jeg arbejde i mange år som leder i Fritidsklubben Engbækgård i Gundsømagle. Derudover arbejder jeg i dag som frivillig i Røde Kors Gundsø, hvor jeg har været i 8 år. Jeg er formand for Gundsømagle Kirke og har været med i Menighedsrådet 14 år, samt suppleant i Gundsømagle Landsbyråd. Jeg sidder i Roskilde byråd på niniende år

Jeg stiller du op til kommunevalget for at vores skoler og intuitioner har det råderum der skal til, så vores børn og unge får en tryg barndom. Styrket faglighed i skolerne samt en god ungepolitik, som fokuserer på den enkelte

 Men jeg ser dog stadigvæk områder hvor vi kan blive bedre, også vores erhvervspolitik. Dette vil jeg forsat gerne være med til at kæmpe for. Efter 9 år i Byrådet har jeg været med i mange spændende projekter, som jeg også meget gerne vil følge og være med til at gennemføre.

Roskilde Kommune skal have Atomaffald på Risø til år 2073, et projekt hvor jeg sidder med i et Konsortium, der har indflydelse på miljøet omkring en ny bygning til affaldet. Et vigtigt projekt, som Roskilde skal være tilfreds med.

Vi er i fuld gang med  Grøn-Blå strategi, som jeg finder meget vigtig for vores allesammen klima i fremtiden. I klima og miljøudvalget, hvor jeg sidder, har vi arbejdet med dette i 3 år, et arbejde jeg gerne vil fortsætte med.

Der er gang i mange tiltag, blandt andet udrulning af en ny affaldsplan, en sag jeg også meget gerne vil følge til dørs.

 

Hvad vil du kæmpe for politisk?

Rent vand i Roskilde Fjord, Åer og Vandløb

Finde de rigtige løsninger, så vi ikke får overløb

Rent Drikkevand

Lave gode løsninger omkring vores kildepladser til drikkevand.

Mere skov i Roskilde kommune

Mere skov på frivillige aftaler.

Ældreboliger i Gundsømagle

Finde områder til ældreboliger i Nord

Vores børn skal passes lokalt der hvor de bor

Jeg vil have fokus på vores pasnings distrikter

. G77

Bakke op om vores lokale idrætsforening G77, som halter bag efter de øvrige idrætsanlæg i kommunen.

Margretheskolen

Arbejde for at Margretheskolen bliver ved med at være en selvstændig skole.