Maria Kongsaa

12. september 2021

Maria Kongsaa

Til vores kommunalvalg den 16. November stiller jeg op som kandidat for Venstre Roskilde Kommune.

Jeg vil kæmpe for at Roskilde kommune bliver en af de bedste kommuner at bo i, uanset om du er barn - ung - voksen eller ældre.

Lidt om mig

Jeg hedder Maria Louise Friis Kongsaa og er 39 år gammel.

Jeg arbejder som selvstændig, hvor jeg driver Egedal Hjemmeservice, hvilket jeg har gjort siden 2006. I dag er det vokset til en stor virksomhed med 65 ansatte.

Jeg har boet i Jyllinge Nordmark i 20 år sammen med min mand Michael og vores 2 børn på 13 og 16 år. Begge børn går og har gået på Jyllinge skole, dog er vores ældste nu startet på efterskole.

 Jeg stiller op til kommunalvalget for Venstre, fordi jeg synes der er brug for en ny politisk retning med borgerlige stemmer.

Ligeledes synes jeg der er brug for flere yngre kandidater i vores byråd.

Jeg ønsker at bidrage med mine gode erfaringer, som jeg har fået gennem mit erhverv som selvstændig gennem de sidste 15 år.

Jeg vil være med til at slå et slag for, at vi i Roskilde kommune kan få flest borgerlige stemmer til det kommende kommunalvalg med en stærk, sund og ansvarlig liberal politik.

Jeg vil kæmpe for, at vores unge mennesker har steder at være alle 7 aftener i ugen.

Vores unge skal have gode, trygge rammer at færdes i, og de skal ikke opholde sig på gader og stræder, fordi der ingen tilbud er alle 7 dage i ugen.

Ligeledes synes jeg også at vores unge har behov for en direkte busforbindelse, til de videregående uddannelser ved Musicon Roskilde.

Vores børneinstitutioner skal være attraktive med gode normeringer, høj faglighed, så vores børn passes i gode og trygge rammer.

Ydermere er det uacceptabelt man får tilbudt en institutionsplads i en anden by end den man bor i, vi skal alle have tilbudt institutionsplads til vores børn i den by hvor vi bor.

Vores børn og unge med særlige behov skal ikke længere være en brik i et økonomisk spil.

Bevillinger, særlig støtte, speciale skoleophold mm. Skal ikke være en økonomisk byrde for den enkelte folkeskolen som barnet er tilknyttet, så kan det give skolen en økonomisk last at vælge det rette tilbud til barnet.

Sagsbehandlingen hos børn/unge - børn/handicap skal være meget mere sammenhængende, så man som forældre har en kontaktperson.

Jeg vil kæmpe for en værdig ældrepleje med kontinuitet i hjælpen, et kendt ansigt og mest muligt selvbestemmelse for den enkelte borger.

Jeg vil kæmpe for flere seniorboliger, så man ikke er tvunget til at flytte fra sin by og lokalmiljø, den dag man har behov for en seniorbolig.

Jeg ønsker, at vi kan give vores kommunalt ansatte mere medindflydelse i deres arbejdsdag, så vi højner arbejdsglæde. Plads til mere fritænkning, og højere til loftet.

Jeg vil kæmpe for Frederikssund motorvejens sidste etape bliver færdigbygget, så vi her i Roskilde Nord kan komme hurtigere til og fra Storkøbenhavn.

Jeg vil være med til at sikre, at borgernes penge bruges med sund fornuft og omtanke, og at Roskilde kommune har en sund økonomi til god velfærd og udvikling i erhvervslivet mm.

De bedste hilsner

Maria Louise Kongsaa