Linda Frehr Holm

12. september 2021

Mit navn er Linda Frehr Holm og jeg er 45 år. Jeg arbejder som specialkonsulent i Det Nære Sundhedsvæsen i Region Sjælland, hvor jeg blandt andet er med til at udvikle det kommende E-Hospital i Region Sjælland.

Min uddannelsesmæssige baggrund er Sygeplejerske, hvor jeg har haft mit virke på Køge sygehus i en årrække. Dertil har jeg været leder i sygeplejen dels på Hospice Sjælland i Roskilde og dels på Holbæk Sygehus. I 2018 færdiggjorde jeg en master i public management på SDU. 


Jeg har sammen med min mand boet i Vor Frue siden 2003, og vi har to børn på 17 og 14 år.

Vores lokalsamfund har altid haft min interesse, derfor har det været naturligt for mig at deltage aktivt i udviklingen af vores lokale tilbud. Jeg har på den baggrund været medlem af Vor Frue skolebestyrelse i en årrække, heraf et par år som formand. Det betyder meget for mig, at involvere mig i vores børns interesser, hvorfor jeg sidder i bestyrelsen for Roskilde Garden, hvor vores søn spiller på 7 år.

Desuden sidder jeg i Vor Frue og Vindinge meningsråd som suppleant.

Mit primær sigte er at styrke Roskilde Kommune ved at påvirke sammensætningen af det politiske flertal i byrådet.

Roskilde kommune har været en solid kommune at leve i, hvor vi stod sammen og løftede i fællesskab. For at den kan blive det igen, skal vi i fællesskab skabe en større sammenhængskraft imellem de stærke lokal samfund og vores byråd.

I januar 2020 blev opfordret til at stille op til kommunalvalget 2021

 

Hvad vil du kæmpe for politisk?

Her er de politiske sager, som jeg umiddelbart vil fremhæve, nærmere dialog omkring temaerne ønsker jeg gerne

·        En stabil og sikker løsning af trafikken på vores små lokale veje omkring Darup, Kamstrup og Vor Frue.

·        Et stærkt kulturelt fokus i Roskilde Kommune.

·        Et stærkt samarbejde med Roskilde Festivalen og Roskilde Kommune, således at der sikres en stabil løsning med trafikken omkring Darup, Kamstrup og Vor Frue under afviklingen af Roskilde Festivalen. Her tænker jeg særligt på ugen op til Festivalens start, hvor alle gæster befinder sig omkring Festivals pladsen. Roskilde Festivalen mener ikke at det er deres ansvar at gæsterne kommer før tid, hvilket medfører mange udfordringer for borgerne omkring Festivalen.

·        Støjkonsekvenszonen fra Roskilde lufthavn, hvilket påvirker udviklingen af Vor Frue. Det vil til stadighed være et stort ønske for borgere i og omkring Vor Frue og Kamstrup at kunne udvide området med nye byggegrunde.

·        Frit valgs ordning på skolerne Østervang og Vor frue.