Frederikke Kiærulff-Skytte

12. september 2021

Mit navn er Frederikke Kiærulff-Skytte. Jeg er 22 år og bor på Musicon. 

Jeg læser en finansbachelor, og arbejder ved siden af mit studie i Nykredit hvor jeg kundekonsulent. 

Jeg har altid boet i Roskilde, og kender derfor kommunen rigtigt godt.

I 2017 stillede jeg op til kommunalvalget, men kom desværre ikke ind, så nu prøver vi igen. 

Jeg stiller op igen for at være de unges stemme. Der mangler unge repræsenterer i Roskilde byråd og det vil jeg være med til at ændre.

Hvad vi du kæmpe for politisk?

De unges stemme:

Jeg vil fokusere på de unge i Roskilde, da kommunen har mange unge studerene. Jeg vil være med til at skabe et bedre miljø for dem, og steder de kan opholde sig. Derudover vil jeg kæmpe for flere studie/ungdomsboliger som de studerende har råd til.


Støj i Roskilde Syd:

Jeg vil have fokus på støj fra motorvejen i Roskilde syd, hvor der er stor gene fra motorvejen. Der bliver bygget meget i Roskilde Syd, og der flytter derfor flere til Syd delen i Roskilde. Støjen fra motorvejen har til stor genere for borgerne, og jeg vil derfor kæmpe for en markant reducering af støjen.

 

Skøjtehal i Roskilde:

Jeg vil kæmpe for en skøjtehal i Roskilde. Jeg har hele mit liv skøjtet i Herlev og Gladsaxe, fordi der ikke var nogen skøjtehal i Roskilde. Dette var selvfølgelig med til at dette ikke skete så ofte som jeg kunne ønske mig. Jeg tror på en skøjtehal i Roskilde ville være med til at samle borger på en ny måde, og på et nyt sted.