Fleming Friis Larsen

12. september 2021

Mit navn er Fleming Friis Larsen og er 76 år. Uddannet som jurist og advokat og efter mere end 40 år i lederstillinger i ind og udland er jeg nu aktiv i organisationslivet som næstformand i Ældrerådet i Roskilde og ligeledes næstformand i Ældre Sagen. 

Jeg var i 10 år formand for Venstres Kommuneforening samt medlem af Venstres hovedbestyrelse. 

Jeg indtræder ligeledes i bestyrelsen for Frivilligcentret i Roskilde og er også medlem af Bruger-Pårørenderådet på Kristiansminde plejecenter. 


Jeg har tre voksne børn og mine sønner er begge økonomer og min datter er advokat. Min hustru var lektor på Roskilde Gymnasium og nu gennem en årrække formand for menighedsrådet i Himmelev.

Min erfaring og alder giver et stærkt afsæt for at kunne præge en udvikling på især ældreområdet som i disse år vokser med de store årgange og som har andre ønsker og behov en tidligere generationer. Roskilde skal opgradere på nye boligformer, der bør være en ældrevejleder til rådighed for de mange udfordringer det offentlige system giver. Der skal være en "one-stop-shop" så den enkelte borger får den nødvendige hjælp og information et sted. De ældre borgere i Roskilde kommune som er en velhavende kommune skal have en tydelig stemme i den lokale udvikling og gerne et styrket samarbejde med de mange frivillige organisationer. De frivilliges hjælp er uvurderlig for civilsamfundet og skal påskønnes.

Hvad vil jeg kæmpe for politisk?

Som bedsteforælder til 6 børnebørn i alderen 3-11 år har jeg dagligt fokus på et liv på tværs af generationerne i form gode institutioner og især skoler. Det er uvurderligt for de fremtidige generationer. Skal vEn forudsætning for de anførte krav er en stærk erhvervsudvikling med attraktive arbejdspladser og Roskilde er godt på vej. Det lokale forretningsliv skal anspores til at være Sjællands mest attraktive og igen her et er generations samarbejde vigtigt, så der i udviklingen satses på alle aldersgrupper.