Evan Lynnerup

12. september 2021

Mit navn er Evan Lynnerup og jeg er 70 år. Jeg er uddannet bankmand og har i 22 år arbejdet som filialchef i afdelinger i bl.a. den tidligere Gundsø Kommune. 

Jeg har været aktiv i kommunalpolitik i 27 år, hvoraf de 5 år var som borgmester i Gundsø kommune inden sammenlægningen. I den nye kommune startede jeg som formand for Kultur og Idrætsudvalget og i den efterfølgende periode som formand for Beskæftigelses og Integrationsudvalget. 

Samtidig med mit byrådsarbejde er jeg også valgt til regionsrådet i Region Sjælland. 

Her arbejder jeg mest med internationale relationer – specielt EU - gennem Greater Copenhagen og String.

Jeg er gift med Eva og vi bor i Jyllinge. Vi har to voksne børn, som bor i henholdsvis Jyllinge og Ringsted.

Jeg stiller op til kommunevalget for Venstre, fordi jeg mener at jeg med min erfaring kan bidrage til at få gennemført Venstres politik. Min erfaring med at søge indflydelse og indgå kompromisser, er jeg sikker på kan komme Venstre til gavn.

Selv om det lyder kedeligt, så har jeg stor fokus på, at økonomien skal være i orden, så grundlaget for en ekspansiv Venstre politik er til stede.

Da jeg pt sidder både i byrådet og regionsrådet har jeg stor fokus på samarbejdet mellem kommunen og regionen - specielt på det sundhedspolitiske område.

Kultur og idrætsområdet vil jeg fortsat gerne gøre en indsats for. Specielt sikre at vi kommer hele vejen rund i den store kommune.

Da Venstre er et stort parti dækker vi hele kommunen. Derfor vil jeg selvfølgelig med mit lokalkendskab bidrage til at løfte sager fra Jyllinge området.

Hvad vil jeg kæmpe for politisk?

·       Sund økonomi i kommunen

·       Størst mulig indflydelse for Venstre

·       God og harmonisk udvikling af Kultur og Idrætsområdet i hele kommunen.

·       En ekspansiv og imødekommende Erhvervspolitik

·       Forbedring af trafiksikkerheden

·       Et samarbejdende sundhedsvæsen.

·       Bedst mulig udnyttelse af bygninger på sygehusgrunden, som regionen ikke skal bruge.

·       Sørge for at ældreområdet fungerer med størst mulig frihed til den enkelte.