Bent Jørgensen

20. oktober 2021

Mit navn er Bent Jørgensen, jeg er 50 år og har boet i Svogerslev siden 2009. Jeg har været medlem af Venstre i mere end 30 år og blev valgt første gang til Roskilde byråd i 2002, hvor jeg var gruppeformand for Venstres byrådsgruppe i 2011-2018. Desuden har jeg været formand for Beskæftigelses- og socialudvalget siden 2014. Til dagligt arbejder jeg som sekretariatsleder i Dansk forening for Rosport. Når jeg ikke er optaget af politik og arbejde, så bruger jeg tiden sammen med familie – Pernille og vores to dejlige piger – og på at være formand for den nystiftede Lynghøjsøernes Vinterbadeklub.

Jeg har altid brændt for politik og for at gøre en forskel for mine medmennesker. Det aspekt er kun blevet mere udpræget efter et langt år med coronavirus, der har vendt op og ned på vores hverdag, ændret mange af de fælles spilleregler vi tog for givet, og gjort mange mennesker usikre på fremtiden. Der er kort sagt brug for ny optimisme og udvikling. Roskilde og Region Sjælland har brug for visionært politisk lederskab og borgerlige-liberale løsninger, hvis vi skal løse de store udfordringer og gribe mulighederne kommunen og regionen står overfor – og det arbejde vil jeg gerne være en del af og bidrage til.

Hvad vil jeg kæmpe for politisk?

Det gode liv i Svogerslev

Jeg vil primært fokusere min energi på de mange spændende lokale sager i Svogerslev, hvor vi fortsat har meget at arbejde for. Ny rundkørsel er kommet til, men vi skal have bedre trafiksikkerhed langs hele Lindenborgvej og dermed sikker overgang til grusgraven. Vi skal realisere de mange gode tanker i helhedsplanen for Svogerslev med boligudbygning, styrket idrætsfaciliteter omkring hallen (kunststofbanen kom heldigvis på plads i indeværende periode), plads til et lokalt lægehus og generelt løft af vores bys udviklingsmuligheder . Desuden nej til mere grusgravning omkring Svogerslev – det vil hindre udviklingsmuligheder på sigt. Tankerne var mange – engagementet var stort, da helhedsplanen kom til verden. Nu er opgaven, de kommende år at få realiseret den.

 

En førende kommune – på alle parametre

Jeg vil udvikle Roskilde Kommune til en førende kommune, når det gælder kvalitet i servicen til borgerne og med en ansvarlig styring af økonomien. Vi skal være en endnu mere attraktiv kommune at bo og drive virksomhed, så vi har plads til og mulighed for nye tiltag uden skattestigninger.

 

Mere frit valg og kvalitet i skoler og kommunale tilbud

Jeg vil arbejde for mere kvalitet i folkeskole – færre vikarer og mere faglighed. Øget brug af frit valg mellem private og offentlige leverandører af velfærd, så hver enkelt får det tilbud, der passer bedst. Jeg ønsker mere fleksibilitet i de kommunale tilbud, fx skal forældre kunne vælge, om de vil have fuldtids- eller halvtidsplads i børnehaven. Hvorfor skal alle have en fuldtidsplads og dermed en stor betaling, hvis de ikke er nødvendigt for den enkelte familie?

 

Bedre sundhedstilbud til hele Roskilde Kommune

Jeg vil kæmpe for et lokalt og veludbygget sygehus og sundhedstilbud med udgangspunkt i et fremtidigt stærkt Roskilde sygehus, der kan varetage alle normale funktioner herunder døgnbemandet skadestue. Alt for mange borgere oplever i dag, at blive sendt hovedkulds rundt mellem forskellige hospitaler, også selvom de har mindre specialiserede lidelser

 

Bedre trafikale løsninger for Roskilde

Sidst, men ikke mindst skal Roskilde Kommune styrkes med kollektiv trafik i form af s-tog som supplement til regionaltogene. Det giver flere afgange og mere fleksibilitet til de mange, som ikke skal ind til hovedbanen – flere vil dermed vælge tog fremfor bilen og hjælpe klimaet. Vejforbindelser særligt mellem Roskilde og Køge skal opgraderes, så vi nemt og sikker kan komme til motorvejsnettet.

Opgaverne er mange og der er meget andet at tage fat på. Så det glæder jeg mig til – særligt i en tid efter corona, hvor vi alle kan få vores normale liv tilbage.