ANMODNING OM SAG PÅ DAGSORDENEN – ANVENDELSE AF KOMMUNENS HALLER

25. maj 2021

Kære borgmester og kommunaldirektør

I sag nr. 93 ”Anmodning om sag på dagsordenen – anvendelse af kommunens haller” rejst af Venstre, blev der protokolleret følgende:

Byrådet ser frem mod genåbningen efter corona-pandemien, og byrådet lægger vægt på, at idrætten snarest kan udfolde sig i vores idrætshaller. Byrådet finder, at der i første omgang skal sikres tilstrækkelige faciliteter til at gennemføre test og vaccinationer, men at forvaltningen kontinuerligt skal arbejde for at skabe løsninger, der giver idrætten mulighed for hurtigst muligt at kunne ve

nde tilbage til hallerne.

Foranlediget af den beslutning bedes det venligst oplyst hvilke tiltag der siden beslutningen er gjort for at finde andre egnede lokaler til test og vaccination og i givet fald hvornår disse kan tages i anvendelse?

Venstre har fortsat den holdning at vi skal sikre gode muligheder for test og vaccination.  Men som situationen er pt er det en urimelig behandling som der gives specielt håndbolden i Roskilde, ved at ”beslaglægge” deres normale faciliteter.

Venlig hilsen

Evan Lynnerup

Byrådsmedlem