Villads Sørensens læserbrev: Vand skal kunne løbe

7. november 2017

Så fik vi i sidste uge at se, at formanden for Teknisk udvalg Torben Jørgensen havde fået syn for sagen ved Værebro å, da han ved selvsyn kunne se, at der vist var lidt rigeligt vand, hvor der ikke skulle være.

Jeg ved, at Å lavet for Værebro å har haft en ulige kamp med Egedal kommune, som er dem, der skal stå for vedligeholdelsen af vandløbet, og som Roskilde kommune betaler for at gøre dette arbejde.

Jeg mener vi i Roskilde kommune skal være på forkant med at vedligeholde vores vandløb i hele kommunen, så vi ikke lige pludselig står med samme problem, som de gør ved Værebro å.

Det er utroligt vigtigt, at Roskilde kommune kommer ud og besigtiger vandløbene, det kan gøres sammen med det lokale vandløbslav, som kender til de lokale lodsejere og beboere, som er dem, der kender problemerne med deres lokale vandløb.

Lad os nu forebygge klimaforandringer, så vi ikke står med huse under vand, eller marker der forsumper. 

Villads Th. Sørensen

Kandidat for Venstre i Roskilde kommune