Venstre tager ansvar

7. februar 2017

Flere private arbejdspladser, større erhvervsvenlighed og ikke mindst  borgeren i centrum var nogle af emnerne på et velbesøgt møde i Byens Hus d. 26. januar 2017, arrangeret af Venstre i Roskilde.Fra venstre mod højre: Folketingskandidat og byrådsmedlem Lars-Christian Brask, borgmesterkandidat Bent Jørgensen, formand for Venstre i Roskilde Fleming Friis-Larsen og regionsråds- og byrådsmedlem Evan Lynnerup 

Spørgsmålene til de 3 Venstre-politikere, spidskandidat Bent Jørgensen, folketingskandidat og byrådsmedlem Lars-Christian Brask samt regionsråds- og byrådsmedlem Evan Lynnerup var mange og berørte vidt forskellige emner: Infrastruktur med fokus på S-tog kontra regionaltog, vejudbygning Roskilde-Ringsted, omfartsvej i Roskilde Syd samt forhold, der kan gøre Roskilde mere attraktiv, når nye virksomheder fremover skal bosætte sig.

Der er brug for bedre udnyttelse af Roskilde Kommunes indtægter, som primært kommer fra borgere og virksomheder, gennem effektivisering af den kommunale administration, så den fremstår mere erhvervsvenlig, mente alle 3 politikere. Her er der afgjort plads til forbedringer viser nyere undersøgelser, fra bl.a. Dansk Industri og Dansk Byggeri.

P-forholdene i Roskilde Midtby blev også berørt. Det kommende P-hus øger ikke antallet af P-pladser i bymidten  i nævneværdig grad og giver tillige store gener for de omkringliggendenaboer til P-huset.

Evan Lynnerup efterlyser en klar beredskabsplan for især Jyllinge Nordmark, hvor oversvømmelser i december 2016 truede området endnu engang. Frivillige bør ikke have ansvaret for denne store opgave, nævnte Evan Lynnerup.

Uddannelse, herunder også de erhvervsrettede, skal sættes i mere i fokus, nævnte Lars-Christian Brask. Der bliver også i fremtiden brug for dygtige håndværkere, hvis vi vil undgå,at udenlandsk arbejdskraft sætter sig på det vigtige område.
Svømmehalsprojektet blev, ikke overraskende ,berørt og Bent Jørgensen glædede sig over,at Venstre også på dette område tager medansvar, dog kun indenfor den aftalte budgetramme på 140 mio. kr. 

Et stærkt ønske om kun en ”indgang/kontaktperson” for borgeren, når der rettes henvendelse tilden kommunale administration blev fremsat, og dette gælder også for erhvervsvirksomheder.

Roskilde kommune skal vækste, var alle enige om, og det kan gøres indenfor de bestående økonomiske rammer, når det samtidig vises ansvarlighed og mådehold. Det vil Venstre i Roskilde