Ny hal i Gundsømagle

31. januar 2017

En ny hal i Gundsømagle er efter Venstres opfattelse en naturlig følge af den udvikling som Gundsømagle er inde i. Gundsømagle udbygges i disse år med omkring 300 nye boliger øst for byen. Det giver øget aktivitet på alle fronter og det kan vi alle være tilfredse med. 

Vi politikere glemmer ofte, at vækst giver behov for yderligere faciliteter. Det gør det også på idrætsområdet og derfor er det dejligt med en fremsynet idrætsforening, hvor formanden har været ude og argumentere for en ny hal. Med den størrelse, som Gundsømagle har udsigt til at få, så mener vi også at tiden er inde til at se på hvorledes der kan bygges en ny og tidssvarende hal i Gundsømagle. 

Behovet underbygges yderligere af, at der i disse år er rigtig mange ældre, der enten fortsætter eller begynder at dyrke idræt. Det er godt, så lad os drøfte hvorledes vi kan komme videre med projektet - ny hal i Gundsømagle.

Byrådsmedlemmerne

Marianne Kiærulff (V), Jacob Søegaard Nielsen (V) og Evan Lynnerup (V)