Ny bestyrelse i Venstre i Roskilde Midt med stærke liberale mærkesager

22. februar 2017

  • Vælgerforeningen Venstre i Roskilde Midt afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 21. februar. Formand Inge Midtgaard blev genvalgt
  • På generalforsamlingen var der opbakning til tre lokale politiske mærkesager: Ordentlig sygehusdækning af Roskildes borgere, ingen betalingsparkering i Roskilde by og cykelsti på Herregårdsvej

Ny bestyrelse i vælgerforeningen Venstre i Roskilde Midt 

Vælgerforeningen Venstre i Roskilde Midt afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 21. februar i Himmelev Sognegård. Formand Inge Midtgaard blev genvalgt, mens den øvrige bestyrelse består af Ingelise Johansen, Jette Borre Andersen, Helle Hansen, Kåre Ghisler Fuglsbjerg og tre nyvalgte: Claus Mortensen, Niels Sejer Pedersen og Mikkel Kvistgaard. Som suppleanter blev valgt Jan Kock og Peter Madsen. 

Klar til kommunalvalget med stærke lokale mærkesager

Inge Midtgaard lagde i sin beretning særlig vægt på, hvor afgørende en stærk lokal partiorganisation og et levende medlemsengagement er for, at Venstre efter kommunalvalget får spidskandidat Bent Jørgensen i borgmesterstolen. 

”Vi har en topkompetent spidskandidat i Bent Jørgensen. På samme måde giver vores liberale politik de bedste svar på de udfordringer og mulighed, som Roskilde Kommune står over for. Men vi får kun et stærkt kommunalvalg, hvis vi står sammen og trækker i samme retning, lige fra byrådsmedlemmer til de menige medlemmer. Vi får brug for alle hænder,” understregede Inge Midtgaard.

Venstre i Roskilde Midt går til valg på tre mærkesager.

”Vi vil lokalt arbejde for en ordentlig sygehusdækning af Roskildes borgere, og det kan sagtens gøres indenfor Region Sjællands sygehusplan. Vi ser også hvordan socialdemokraterne lægger op til at snige betalingsparkering ind via det nye parkeringshus, og det er vi stærkt imod. Endelig skal der gøres noget ved de noget nær livsfarlige betingelser for cyklisterne mellem Himmelev og Trekroner. Der er brug for en cykelsti på Herregårdsvej,” siger Inge Midtgaard.

Stadig mulighed for at blive kandidat til kommunalvalget
Venstre i Roskilde holder opstillingsmøde d. 30. marts 2017, og rekrutterer fortsat kandidater til kommunalvalget i november. Formand Inge Midtgaard gav en klar opfordring:

”Hvis man ønsker at gøre en forskel for sit lokalområde og har et liberalt sindelag, så er det nu, at man skal tage skridtet frem. Interesserede kandidater i Roskilde By, Trekroner, Svogerslev, Vindinge og Vor Frue er meget velkomne til at kontakte mig, ” siger Inge Midtgaard.

Pressekontakt:

  • Formand for Venstre i Roskilde Midt Inge Midtgaard: Mobil 2810 2989