Niels Sejer Pedersen

22. april 2019

Niels Sejer Pedersen

Jeg er 55 år, jeg er født og har boet i Roskilde hele mit liv. Jeg bor i Himmelev og har en naturlig stor interesse i området omkring Himmelev og Trekroner.

Jeg er gift og har tre voksne børn som alle har gået i skole og gymnasium i Roskilde lige jeg selv.

Jeg er selvstændig og arbejder som konsulent indenfor it, hvor jeg arbejder med en række store danske og internationale virksomheder med, at styre deres it-projekter.

Der er første gang jeg stiller op til byrådet for Venstre. Jeg har nu store børn og tiden tillader derfor, at jeg genoptager mit politiske virke. Jeg har i min ungdom været politisk aktiv og formand for en række udvalg og foreninger, så det falder mig naturligt at vende tilbage til det politiske liv.

Min styrke er min evne til at lande gode aftaler i respekt for de kompromiser man naturligt må indgå i.

I min fritid interesserer jeg mig for billede- og fotokunst.

Politiske mærkesager

Jeg har en interesse for sundhedsområdet hvor en af mine mærkesager er at jeg gerne ser flere læger i Roskilde. Det vil sige at kommunen skal udstede flere yderområder, så vi kan nedbringe ventetid til læger og så borgerne oplever at have et reelt frit lægevalg.

Jeg interesserer mig også for de videregående uddannelser hvor jeg godt kunne tænke mig at vi havde en bedre udnyttelse af at Roskilde er en stor universitetsby, jeg kunne godt tænke mig at byen bidrager mere til at vi får en bedre sammenhæng mellem byen, Roskilde universitet, DTU på Risø og erhvervslivet. Jeg tror vi kunne opnå væsentlige resultater ved at samarbejde bedre her.

Jeg interesserer mig som selvstændig også naturligt for erhvervslivet i Roskilde, hvor jeg specielt vil fokusere min indsats på opstart af virksomheder, hvordan vi får flere til at starte virksomhed i Roskilde og hvordan vi tiltrækker flere private virksomheder til Roskilde. Jeg tror vi kan udnytte vores position som uddannelses by tæt på København til at tiltrække flere virksomheder til Roskilde så vi kan få flere private arbejdspladser i kommunen.