Morten Gjerskov (S) er utroværdig

13. november 2017

Annie Larsen og Jacob Søegaard Nielsen

Medlemmer af Sundheds- og Omsorgsudvalget og byrådskandidater for Venstre.

I en artikel i Dagbladet Roskilde den 11. november om Indkøbsbus Syd påstår Morten Gjerskov (S), fmd. for Sundheds- og Omsorgs-udvalget, at Venstre stemte i mod at bevilge penge til en bus til foreningen.

Det er direkte usandt! Venstre undlod at stemme, fordi sagen ikke er tilstrækkeligt oplyst til, at der kan træffes afgørelse i sagen. Dette fremgår også af referatet. 

Sundheds- og Omsorgsudvalget behandlede den 9. november ansøgninger om tilskud fra ekstraordinære frivilligmidler på 1 mio. kr.

I tre ansøgninger var der intet oplyst om antallet af brugere og frivillige. Disse oplysninger skal i henhold til vedtagne regler altid foreligge, for at det kan vurderes, hvorvidt betingelserne er opfyldt!

I to ansøgninger besluttede et enigt udvalg at indhente de manglende oplysninger og behandle ansøgningerne på næste møde. 

Venstre argumenterede for, at de samme regler gælder for alle og dermed også for foreningen Indkøbsbus Syd, selvom en socialdemokratisk byrådskandidat er dybt involveret i ansøgningen.  

Socialdemokraterne ville bevilge det ansøgte, på trods af de nødvendige manglende oplysninger!   

Venstre mener, at love og regler skal gælde for alle! 

Men dette ser Socialdemokraterne desværre fortsat stort på! 

Hvorfor påstår Morten Gjerskov (S), at Venstre stemte i mod at bevilge pengene?

Det er utroværdigt og ikke en udvalgsformand værdig!