Midt ønsker sammenlægning af de 3 vælgerforeninger i Roskilde Kommune

28. februar 2018

V i Roskilde vil fra tre til én, artikel i Dagbladet i dag.

Står det til Venstres vælger forening i Roskilde, vil de tre Venstre-foreninger i kommunen snart blive lagt sammen til én.

I forbindelse med kommunesammenlægningen, der trådte i kraft for 11 år siden, besluttede Venstre som det eneste parti at køre videre med tre separate vælgerforeninger, der hver især dækkede en af de tre sammenlægningskommuner Gundsø, Roskilde og Ramsø.

Strukturen blev diskuteret, da vælgerforeningen i Roskilde havde generalforsamling, og forsamlingen anbefalede, at der nu skal arbejdes for en sammenlægning af de tre foreninger.

Tiden er moden til at tage skridtet, mener man i Roskilde-foreningen, der også peger på, at en sammenlægning vil kunne frigøre betydelige organisatoriske ressourcer, som i stedet vil kunne investeres i at formidle partiets politik til vælgerne.

Generalforsamlingen var desuden præget af stor lyst til at debattere på baggrund af kommunalvalget i november, og der blev allerede taget skridt til at forberede valget i 2021, hvor der var bred enighed om, at der skal laves et skarpt valgprogram med liberal kant og klare politiske visioner.

De bærende principper skal være økonomisk ansvarlighed, en kommune i udvikling og en høj grad af kommunikation med vælgerne blandt andet på de sociale medier.