Kommuneforeningens bestyrelse

10. november 2022

Poul Fejer Christiansen

Formand for kommuneforeningen

Kasserer, Venstre Roskilde Nord

Telefon2124 8044

Torben Andersen

Næstformand for kommuneforeningen
Formand, Venstre Roskilde Syd

E-mail: toa@htcagro.dk 

Telefon: 40 10 78 77
Kim Wass

Kasserer for Kommuneforeningen
Formand, Venstre Roskilde Midt

E-mail: kjwass@outlook.com

Telefon: 20 48 15 70


Nils Christiansen

Sekretær
Bestyrelsesmedlem fra Nord
E-mail: birgitnils.christiansen@gmail.com
Telefon: 9741 0309


DENNIS KNUDSEN

Bestyrelsesmedlem fra Midt
E-mail : dennis@mejl.com 
LINDA FREHR HOLM

Bestyrelsesmedlem fra Midt

E-mail: linda.frehr@gmail.com 

Telefon: 6025 2898
Dorte Haugaard

Bestyrelsesmedlem fra Nord
E-mail: dorthe_haugaard@msn.com
Telefon: 45 80 22 33
LARS BERG OLSEN

Bestyrelsesmedlem fra Syd

E-mail: larsbo@roskilde.dk 

Telefon: 4025 0204Villads Sørensen

Bestyrelsesmedlem fra Syd

Telefon: