Kommuneforeningens bestyrelse

13. juni 2019

Poul Fejer Christiansen

Formand for kommuneforeningen

Formand, Venstre Roskilde Nord

Telefon: 2124 8044

Torben Andersen

Formand, Venstre Roskilde Syd

Næstformand for kommuneforeningen

E-mail: toa@htcagro.dk 

Telefon: 4017 9384


Kim Wass

Formand, Venstre Roskilde Midt

Kasserer og næstformand for Kommuneforeningen
E-mail: kjwass@outlook.com

Telefon: 20 48 15 70


Kåre Ghisler Fuglsbjerg

Bestyrelsesmedlem fra Midt
E-mail : kfuglsbjerg@outlook.com 

Telefon:Mikkel Kvistgaard

Bestyrelsesmedlem fra Midt    

E-mail: mikkelkvistgaard@hotmail.com 

Telefon: 6010 6565Gitte Plambek

Bestyrelsesmedlem fra Nord

E-mail: gplambek@hotmail.com

Telefon: 3074 0216Dorte Haugaard

Bestyrelsesmedlem fra Nord
E-mail: dorthe_haugaard@msn.com
Telefon: 45 80 22 33
Nils Christiansen

Bestyrelsesmedlem fra Nord
E-mail: birgitnils.christiansen@gmail.com
Telefon: 9741 0309


Hans Eiler Hammer

Sekretær og bestyrelsesmedlem fra Syd

E-mail:  haeh@km.dk

Telefon: 2497 2422Villads Sørensen

Bestyrelsesmedlem fra Syd

Telefon: