Kommuneforeningen

7. februar 2020

Venstres kommuneforening Roskilde er paraplyorganisation for de tre lokale vælgerforeninger i Roskilde, Gundsø og Ramsø. 

Foreningen er kontakten til byrådsgruppen med henblik på en tæt forbindelse mellem det politiske og det organisatoriske niveau.

Formanden for kommuneforeningen er medlem af Venstres hovedbestyrelse og næstformanden sidder i Venstres regionsbestyrelse i Region Sjælland.

Derved er der direkte kontakt til Venstres styrende organer, både lokalt, regionalt og nationalt. Endelig er Kommuneforeningen er ansvarlig for Venstre i Roskildes valgkampe ved kommunalvalgene. 

Nedenfor kan du finde bestyrelsen for Kommuneforeningen der blev enstemmigt valgt ved generalforsamlingen den 28. marts 2019. Du er altid velkommen til at kontakte de enkelte formænd eller bestyrelsesmedlemmer.

Vi kontakter også gerne medlemmerne. Bare giv besked til formanden eller vores sekretær.