Jette Tjørnelund

22. april 2019

Byrådsmedlem  i  Roskilde siden 1. april 2017

Kandidat til kommunal- og regions-rådsvalget 2017

Politiske poster:

· Næstformand i Skole- og Børneudvalget

· Medlem af Ungdomsskolebestyrelsen

· KL delegeret møde

· Folkeoplysningsudvalget – suppleant

Jeg er gift og vi har 2 voksne børn. Jeg bor med familien tæt på naturen i nærheden af Viby Sjælland. ¨

Jeg er uddannet farmaceut og Ph.d. Jeg har haft ledende stillinger på universitetet og i internationale virksomheder i lægemiddelbranchen.  I de sidste 2 år har jeg arbejdet på Danmarks Tekniske Universitet, Risø, med fremstilling af lægemidler.  Jeg også aktiv i foreningslivet, hvor jeg sidder i bestyrelsen for Viby 4H og i Friluftsrådets lokale kredsbestyrelse.

Jeg stiller op for at for indflydelse på udviklingen i lokalsamfund, kommune og region. En kliché? Måske.  Men der træffes mange beslutninger i byråd og region, der påvirker vores hverdag, velfærd og lokalsamfundenes fremtid.  

Mine mærkesager:

Velfærd med et menneskeligt ansigt

Roskilde skal være kendt for god velfærd. Kvaliteten i daginstitutioner, skoler, SFOér, klubber, sundhedstilbud, ældreplejen og andre velfærdstilbud skal være blandt landets bedste.  Roskilde har råd, hvis ressourcerne bruges rigtigt. Vi skal ikke spilde hinandens tid på meningsløst bureaukrati. Vi skal derimod give hinanden frihed til at tage ansvar og handle til gavn for fællesskabet.

Livskraftige lokalsamfund styrker sammenhængskraften

Kommunen skal investere i at fremme fritidsliv, erhvervsliv og bosætning i alle dele af kommunen. Investering i faciliteter til foreningslivet som en svømmehal i Viby, lokale mødesteder, en hal i Gundsømagle eller Gadstrup kan bidrage til tiltrækning af borgere til byer med ledig daginstitutions- og skolekapacitet. 

Vi skal have sået de frø, der for livskraften til at blomstre lokalt.

God infrastruktur er vejen frem

Fibernet og god mobildækning er ligeså vigtige som gode veje og som digital kommune skal både borgere og virksomheder kunne stole på hurtige og stabile forbindelser.

Fjerntrafik og lastbiler skal i videst muligt omfang væk fra boligområder og skoler. Jeg arbejder for cykelstier på skoleveje,  en omfartsvej løsning i Viby, en udvidelse af A6 mellem Køge og Roskilde, hyppige togstop ved Køge Sygehus og fastholdelse af togbetjeningen på København-Roskilde-Ringsted linjen.

Regionale mærkesager

Flest mulige aktiviteter på Roskilde Sygehus

Sygehusplanen der blev vedtaget i 2010 betyder, at Roskilde Sygehus går fra at være regionens største sygehus til et være et specialsygehus uden overnattende patienter.  Derfor skal der arbejdes hårdt for at fastholde en bred vifte af sundhedstilbud på sygehuset og borgerne i Roskilde skal sikres en døgnbemandet skadestue med adgang til lægefagligt personale.

Det skal være nemt at få den rigtige behandling 

Læge og sundhedstilbud, der kan behandle eller tilse de mest almindelige sygdomme og skavanker, skal være i nærheden.  Transport er en udfordring for patienter og pårørende. Det skal være enklere at komme frem til sygehuset for behandling selvom man ikke kan køre selv. 

Facebook: Jette Tjørnelund, Venstre@stemtjoernelund

Email: jettet@roskilde.dk Tlf. 40179384