Huslejen på Margrethe Hjemmet nedsættes

23. marts 2017

Beboerne på det private plejehjem, Margrethe Hjemmet har hidtil årligt i administrationsbidrag betalt ca. 6.200 kr. Beløbet indregnes i huslejen. Den tilsvarende udgift på de kommunale plejehjemspladser og på friplejehjemmet Himmelev Gl. Præstegård udgør kun ca. halvdelen.      

Ved en borgerhenvendelse blev jeg gjort opmærksom på Margrethe Hjemmets meget høje administrationsbidrag samt på, at kommunen er ansvarlig for det økonomiske tilsyn. På denne baggrund anmodede Venstre om at få sagen på Sundheds- og Omsorgsudvalgets dagsorden.

I Sundheds- og Omsorgsudvalgets dagsorden den 8. december 2016 blev det oplyst, at ”Selvom administrationsbidraget er højt, sammenlignet med andre selvejende institutioner, kan Roskilde Kommune ikke umiddelbart gribe ind, da bidraget er lovligt fastsat. En eventuel nedsættelse af administrationsbidraget vil kræve forhandlinger med advokatfirmaet Arup & Hvidt, der bestyrer Margrethe Hjemmet”. 

Venstre stillede i udvalget forslag om, at der blev indledt disse forhandlinger. Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede derfor, at Forvaltningen skulle kontakte bestyrelsen for Margrethe Hjemmet i forhold til en dialog om administrationsbidragets størrelse.  

Forvaltningen havde efterfølgende en god og konstruktiv dialog med Margrethe Hjemmets bestyrelse, der nu har genforhandlet aftalen med advokatfirmaet Arup & Hvidt. Resultatet blev, at administrationsbidraget fra 2017 reduceres med ca. 1/3.

Tak til den årvågne borger, der gjorde mig opmærksom på, at Margrethe Hjemmet opkrævede et meget højt administrationsbidrag. På grund af borgerens henvendelse nedsættes beboernes husleje på Margrethe Hjemmet således med det reducerede administrationsbidrag. Det er glædeligt!

Annie Larsen

Byrådsmedlem for Venstre
Medlem af Sundheds- og Omsorgsudvalget