Generalforsamling i Venstre i Gundsø

17. marts 2018

 

Den afgående formand Poul Fejer Christiansen aflagde beretningen på den årlige generalforsamling, som blev

afholdt på gulddyssegården tirsdag d. 12.03.2018.

Generalforsamlingen havde godt 30 deltagere, og startede traditionen tro med en dejlig middag.

Formand for Kommuneforeningen Fleming Friis Larsen ledte derefter slagets gang på sædvanlig morsom og effektiv måde.

Den afgående formand Poul Fejer Christiansen aflagde beretning, og regnskab for vælgerforeningen. Begge dele blev godkendt uden anmærkninger. De fremmødte medlemmer havde undervejs flere relevante spørgsmål og kommentarer.

Evan Lynnerup fortalte om nyt fra Regionen og orienterede om den aktuelle politiske situation i Region Sjælland. Bent Jørgensen orienterede om nyt fra Roskilde Byråd samt det kommunalpolitiske billede. Lars-Christian Brask, gennemgik sine tanker og visioner for det kommende folketingsvalg, hvor han er Venstres kandidat i Roskildekredsen.

Formanden for Venstre i Gundsø gennem de sidste 4 år Poul Fejer Christiansen, havde valgt at stoppe som formand i bestyrelsen, og har tilbudt fortsætte som kasserer i Foreningen. Som ny formand blev der fra forsamlingen foreslået bestyrelsens kandidat Jarl Matthiesen fra Gundsømagle. Jarl Matthiesen blev valgt til formand med positiv tilslutning fra samtlige fremmødte.

Den nye formand opridsede kort de vigtigste opgaver for den nye bestyrelse således:

  1. Flere nye medlemmer.

  2. Styrkelse af VU i Gundsø.

  3. Påbegynde arbejdet med kandidatsøgning til næste kommunevalg.

  4. Løbende opdatering af vore lokale mærkesager.

  5. Lokal støtte til Lars-Christian i hans kommende folketingsvalgkamp

  6. Være i tæt dialog med vore valgte politikere for at fremme Venstres mærkesager.

Der var nyvalg til Nils Christiansen fra Ågerup, der erstatter Jørgen Jonassen i bestyrelsen. Jørgen Jonasen stoppede i bestyrelsen i 2017 pga. øget arbejdspres.

Der var desuden genvalg til resten af bestyrelsen, der foruden forannævnte nu består af Dorthe Haugaard, Gitte Kühne Plambek, Jonas N Christensen, Ole Hannecke, Poul Fejer Christiansen og Poul V Larsø. Marianne Kiærulff og Jacob Søegaard Nielsen blev valgt som suppleanter.

Den nye bestyrelse vil konstituere sig på næste bestyrelsesmøde som er berammet til 09.04.2018.

Bestyrelsen for Venstre i Gundsø.