Fremtidige aktiviteter på hospitalsgrunden Roskilde Sygehus

7. februar 2021

På sidste regionsrådsmøde blev de sidste justeringer – i hvert fald i denne omgang – vedtaget, så de overordnede planer for den fremtidige anvendelse af bygningsmassen på Roskilde Sygehus nu kan gå i gang. Sådanne planer kræver god tid. Det har vi efterlyst længe i Venstre.

Vi har nu som politikere – dermed jer borgere - et udgangspunkt, som er anvendeligt for både Regionen, Roskilde Kommune og private aktører.

Der er nu reserveret den nødvendige bygningsmasse til Universitetshospitalets fremtidige aktiviteter. Højt specialiserede funktioner og døgnbemandet skadestue vil blive de væsentligste funktioner.

Dernæst er der bygninger som kan være interessante for Roskilde Kommune til sundhedscenter og andre relevante aktiviteter i den forbindelse. Vi kan få rigtig god faciliteter til bl.a. at sikre overgangen fra regionshospitalerne og til kommunen.

Private aktører på sundhedsområdet får efterfølgende mulighed for at byde sig til. På den måde kan vi som region og kommune bidrage til den nære sundhed og forebyggelse. Målet må jo være at undgå at komme på hospitalet.

Endelig er der en række bygninger som bliver fjernet. Primært bygninger der ikke mere er egnet til sundhedsformål og pavilloner, som er opstillet midlertidigt.

Planlægningen af ovennævnte kan nu gå i gang og kan effektueres efter hånden som Superhospitalet i Køge kan tages i anvendelse. I Venstre håber og tror vi på at rigtig mange vil involvere sig i ide udviklingen for området. For Venstre er opgaven at få samlet alt det der måtte være relevant i Roskilde for et sammenhængende sundhedsvæsen i hele Region Sjælland.

 

Evan Lynnerup (V)

Medlem af Byrådet i Roskilde

og Regionsrådet i Region Sjælland