Fornuften sejrer

6. oktober 2017

Fremover kan der ikke opstå den groteske situation, at kommunen kræver taghældning, selvom grundejere på Frederiksborgvej ønsker nybyggeri med fladt tag, og nabohøring anbefaler fladt tag. 

Plan- og Teknikudvalget besluttede 4. oktober, at der igangsættes arbejde med henblik på en ændring af lokalplan 245 vedrørende taghældning.

Ifølge gældende lokalplans § 6, stk. 2 må ny bebyggelse højst opføres i 1 etage med udnyttet tagetage. Taghældningen skal være mellem 25 og 50 grader, og ingen del af bygningen må gives en højde, der overstiger 9 meter over terræn, målt efter reglerne i bygningsreglementet.

Ifølge § 6, stk. 3 kan Byrådet dog som alternativ til det i 6.2 nævnte tillade, at der på grunde med stærkt hældende terræn opføres 2 etager mod vest og 1 etage mod øst, og med en mindre taghældning end 25 grader. 

På byrådsmødet den 30. august foreslog jeg, at Plan- og Teknikudvalget pålægges at ændre lokalplan 245, så nybyggeri på Frederiksborgvej kan ske med fladt tag. Byrådet besluttede at sende sagen til behandling i Plan- og Teknikudvalget.

Begrundelsen for mit forslag var, at jeg ved borgerhenvendelse blev bekendt med en sag, hvor grundejeren søgte nybyggeri med fladt tag, nabohøringer anbefalede dette, men Forvaltningen gav alligevel afslag og forlangte taghældning, hvilket reducerede fjordudsigten for naboer.

Samtidig blev jeg oplyst om en ny sag, hvor grundejeren ønsker fladt tag, og nabohøringer tilkendegav samme ønske, da taghældning forringer fjordudsigten. 

Grundejeren indsendte, på baggrund af kommunens afslag i den anden sag, en byggeansøgning både med fladt tag og med taghældning for at undgå forsinkelse af sagen.  

Med Plan- og Teknikudvalgets beslutning forhindres det, at kommunen kan give afslag på fladt tag og forlange taghældning. Glædeligt fornuften sejrer, og fjordudsigten bevares!

Annie Larsen

Byrådsmedlem/byrådskandidat for Venstre