Forkert at sammenligne projekterne Svømmehallen og Museumsøen

10. februar 2017

Poul Lindor Nielsen (S) skriver i et læserbrev, at han ved vandring på Havnen ”uvilkårligt kommer til at trække paralleller til den aktuelle debat om Svømmehalsprojektet” og til projektet om Museumsøen.  PLN skriver endvidere, at han er stolt over det flertal i Roskilde Byråd, der besluttede Museumsøsprojektet, og at der var ”meget bål, bulder og brand, inden det daværende byråd kom dertil”. 

Det er helt forkert at sammenligne projekterne Svømmehallen og Museumsøen! Museumsøsprojektet blev vedtaget af samtlige partier – undtagen SF, der stemte imod! Det ”meget bål, bulder og brand” kom udelukkende fra SF. Og alle os, der stemte for, gjorde det helhjertet, fordi vi ønskede Museumsøen! 

Svømmehalsprojektet er kun vedtaget af S, SF, C, R og Ø. Venstre og DF stemte imod. Vi ønsker en svømmehal, f.eks. ved Trekroner samt at få renoveret Svømmehallen, fordi det giver meget mere svømmekapacitet for pengene. 

Kun 19 stemte for Svømmehalsprojektet! 12 stemte imod. Efterfølgende har Enhedslisten, den Radikale og den Konservative udtalt, at de også hellere vil have en ny svømmehal samt renoveret Svømmehallen, men at de føler sig bundet af et budgetforlig. Mange af socialdemokraterne ønsker også disse løsninger, men må ikke udtale sig offentligt. 

Reelt er der i Byrådet måske kun borgmester, Joy Mogensen og Poul Lindor Nielsen (S) samt Birgit Pedersen (SF), der helhjertet og stædigt fastholder Svømmehalsprojektet, selvom prisen er steget og steget og projektet beskåret drastisk! Venstre er et økonomisk ansvarligt parti og ønsker, at skattekronerne bruges til størst mulig glæde og gavn for skatteborgerne! 

Det er ikke økonomisk ansvarligt, at S og SF stædigt fastholder at vil gennemføre det meget dyre Svømmehalsprojekt! 

Poul Lindor Nielsen (S) skriver også i læserbrevet: ”Men vi har jo lidt på kistebunden.” Det er åbenbart for S og SF helt uden betydning, hvad pengene bruges til – pengene skal bare bruges!  

Annie LarsenByrådsmedlem for Venstre