Flere aflastningstilbud til demente og deres pårørende

10. januar 2017

Borgere med demens og deres pårørende har et stort behov for flere aflastningstilbud. Roskilde Kommune har allerede nogle aflastningstilbud. Men der er stort behov for endnu flere aflastningstilbud!

Venstre har derfor foreslået, at der anvendes 100.000 kr. til udvidet åbningstid flere gange om måneden af Netværkscafeen på Asterscentret, således at også pårørende, der er på arbejdsmarkedet, kan få nogle fritimer efter arbejdstids ophør. Den udvidede åbningstid kan også give muligheder for fællesspisning og netværksskabelse for borgere med demens og deres pårørende.

Venstre har endvidere foreslået, at der anvendes 400.000 kr. til aflastningstilbud i hjemmet for pårørende til borgere med demens, således at pårørende får mulighed for at kunne foretage sig noget uden for hjemmet. Aflastningstilbuddet kan også benyttes om aftenen.

Sundheds- og Omsorgsudvalget behandler Venstres forslag på mødet den 12. januar, og vi håber, at der på mødet vil være enighed om at vedtage forslagene.


Jacob Søegaard Nielsen og Annie Larsen
Medlemmer af Sundheds- og Omsorgsudvalget for Venstre