Finansminister Kristian Jensen besøger Venstre i Roskilde torsdag d. 17. august 2017 kl. 14.25 – 15.25

16. august 2017

Besøget er lagt hos Addifab Aps, Møllehaven 12 A, 4040 Jyllinge. 

Venstre i Roskilde inviterer dig til at deltage i mødet, hvor der vil blive lejlighed til, sammen med Kristian Jensen, at bese virksomheden, som bl.a. fremstiller 3D-printere.  

Programmet indeholder også et oplæg af Kristian Jensen, og der vil formentlig blive lejlighed til at stille spørgsmål til ministeren. Vore lokale spidskandidater, Bent Jørgensen og Evan Lynnerup deltager også og vil være til rådighed for en snak om erhvervsfremme lokalt. 

Besøget afsluttes i Jyllinge Nordmark, hvor stormene Bodil (2013) og den efterfølgende Urd (2016) forvoldte store skader. Flere hundrede familier måtte evakueres efter Bodil og kunne først flytte tilbage efter en lang periode. Nu er et kystsikringsprojekt i gang i området, men mange efterlyser samtidig, at staten tager initiativ til, at der laves en regional løsning højere oppe i Roskilde Fjord. 

Vi håber at du og rigtig mange af vore lokale erhvervsledere vil afsætte et par timer til at møde vores finansminister – næsten på tomandshånd. 

Det er ikke nødvendigt med forhåndstilmelding, men vi håber at rigtig mange vil finde vej til Møllehaven. Som det fremgår af tidsplanen, så er tiden knap, så I bedes være præcise, så vi får mest muligt udbytte af besøget. 

Med venlig hilsen

Venstre i Roskilde