Fast tilknyttede læger på kommunens plejecentre

25. maj 2017

Venstre ønsker, at der hurtigst muligt bliver fast knyttede læger på Roskilde Kommunes plejecentre og har derfor anmodet om, at der på førstkommende møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget behandles et sådant forslag.

Der er indgået en aftale mellem Staten, KL, Danske Regioner og PLO om, at der inden udgangen af 2019 skal tilbydes beboerne på plejecentrene at blive tilmeldt en læge, der er fast knyttet til de enkelte plejecentre. 

Ordningen indebærer, at beboerne vil få mulighed for at vælge en praktiserende læge, der er fasttilknyttet plejecentret, eller at lægen kan ansættes på konsulentbasis af kommunen, f.eks. et par timer om ugen til at yde generel sundhedsfaglig rådgivning til personalet på plejecentret. 

Ordningen med faste læger på plejecentrene skal give de ældre en bedre pleje og behandling og styrke samarbejdet mellem det plejepersonale, der til dagligt hjælper den enkelte beboer, og den praktiserende læge, der tilser beboerne. Ordningen skal også give færre indlæggelser og genindlæggelser, som kan forebygges, samt bedre medicinhåndtering. 

På nuværende tidspunkt har ca. 25 procent af landets kommuner indgået lokale aftaler om, at der på enten på alle kommunernes plejecentre eller på nogle af kommunernes er fast tilknyttede læger på plejecentrene. Venstre forslår, at der i Roskilde Kommune hurtigst muligt bliver fast tilknyttede læger på kommunens plejecentre. 

Økonomi forbundet med forslaget: Byrådets flertal, bestående af A, B, F, Ø og C, besluttede den 25. maj 2016 at anvende 3,56 mio. kr. af de 5 mio. kr. fra ældremilliarden til etablering af et produktionskøkken på Kastanjehaven. Efterfølgende er kommunen blevet bevilget 2.673.000 kr. fra en pulje på Finanslovens 2017 til etablering af køkkenet. Der er således 2.673.000 kr. fra ældremilliarden i 2016, der nu ikke er disponeret over. Nogle af disse penge foreslår Venstre anvendt til fast tilknyttede læger på kommunens plejecentre. 

Annie Larsen (V)
Medlem af Sundheds- og Omsorgsudvalget