Evan Lynnerup

22. april 2019

Bor i Jyllinge

Er gift med Eva –  i 40 år. Vi har to voksne børn.

Stammer fra Hobro egnen. Vi flyttede i 1972 til Gundsømagle, hvor vi i fritiden drev Gulddyssegården – nu Gulddysse Kulturgård.

Er bankuddannet og var i branchen i 22 år inden jeg i 2001 blev borgmester i Gundsø. Har bl.a. været filialchef i Gundsømagle og Jyllinge.

Har siddet i byrådet i 24 år – heraf de sidste 5 år som Borgmester. Er desuden valgt til Regionsrådet i Region Sjælland, hvor jeg sidder på 8. år.

Er i Byrådet udpeget til Social og Beskæftigelsesudvalget og næstformand i Kultur og Idrætsudvalget. Er udpeget til bestyrelserne i BOMI, Museet for Samtidskunst, Gimle og Gasværket.

I Regionen er jeg udpeget til Forretningsudvalget, Udvalget for Internationalt Samarbejde, Udvalget for Erhverv, uddannelse og beskæftigelse. Er udpeget som formand for CAT-fonden.

Mærkesager

  • Tager ansvar med en sund økonomisk tilgang, hvor der er plads til udvikling og samtidig robusthed til at klare uforudsete hændelser.
  • Søger størst mulig indflydelse ved et tæt og konstruktivt samarbejde med de øvrige partier.
  • Vil arbejde for et endnu bedre samarbejde mellem kommune og region. Borgeren skal ikke kunne mærke om det er regionen eller kommunen som løser opgaven. F.eks. ved udskrivning fra hospitalet.
  • Roskilde Sygehus skal fortsat spille en central rolle i Region Sjællands sundhedsvæsen med så mange specialer som muligt. Der SKAL være en døgnbemandet skade stue – gerne med udvidede beføjelser!
  • I tæt dialog mellem Roskilde kommune og Region Sjælland skal der i den kommende periode være fokus på hvorledes vi kan anvende ledige bygning på Roskilde sygehus. Det kunne f.eks. være til nye og moderne lægeklinikker med gode adgangsforhold!
  • Erhvers- og turisme området skal håndteres meget mere professionelt og målrettet. Roskildes centrale placering betyder at både erhverv og turisme kan udvikles med det mål at skabe flere arbejdspladser. F.eks. skal der udvikles højteknologiske virksomheder i tilknytning til Risø/DTU. Domkirken skal udfolde udnævnelsen som UNESCO-verdensarv til en turistattraktion. I det små kunne bådpladsen i Jyllinge Lystbådehavn bruges til Autocampere om sommeren.
  • Over hele kommunen er der et stort behov for ældreegnede boliger – meget gerne opført som private boliger, som mange fint kan købe når de har solgt villaen som er blevet for stor. De ældreegnede boliger skal opføres lokalt, så der er mulighed for at blive i kendte omgivelser.
  • Der skal etableres flere cykelstier med fokus på sikker skolevej. Endvidere skal supercykelstierne binde de omkringliggende byer sammen. F.eks. supercykelstien fra Jyllinge til Stenløse.