Bevar den grønne kile i Veddelev

16. oktober 2017

Skrevet af Annie Larsen og Peter Madsen, byrådsmedlemmer.

Roskilde Kommune ejer Højagergaard i Veddelev, som hidtil har været udlejet. Lejeren har opsagt lejemålet. Kommunen over-vejer nu at sælge Højagergaard.

Der er efterspørgsel på ældreegnede boliger i lokalområdet. Derfor er der også overvejelser om at sælge markerne nord og syd for Højagergaard, helt eller delvist udstykket til rækkehuse.

Plan- og Teknikudvalget besluttede 7. september at gennemføre en indledende offentlig høring om fremtidig brug af markerne nord og syd for Højagergaard i Veddelev.

Kommunen har med et debatoplæg inviteret borgere og andre interesserede til at komme med ideer og forslag til arealernes fremtidige anvendelse.

Der blev 12. oktober holdt borgermøde om sagen.  

Vi deltog også og hørte rigtig mange gode argumenter for at bevare de grønne arealer som hidtil. Disse argumenter er Venstre helt enige i.

Venstre går ind for bevarelse af den smukke grønne kile, der adskiller den gamle landsby i Veddelev og det nye parcel-huskvarter i Veddelev.

Venstre er samtidig positiv overfor for en undersøgelse af, om der i selve Højagergaard kan opføres seniorboliger eller et senior-boligfællesskab.

Der er behov for ældreegnede boliger i lokalområder, også i Veddelev.

Peter Madsen     og    Annie Larsen

Byrådsmedlemmer/byrådskandidater for Venstre