BENT JØRGENSEN IGEN SPIDSKANDIDAT FOR VENSTRE I ROSKILDE KOMMUNE

2. januar 2017

Spidskandidat Bent Jørgensen (tv.) og formand for Venstre kommuneforening i Roskilde Fleming Friis Larsen

Gruppeformand for Venstre i Roskilde byråd Bent Jørgensen blev tirsdag d. 8. november 2016 enstemmigt genvalgt som Venstres spidskandidat til borgmesterposten i Roskilde Kommune

Valget af Bent Jørgensen fandt sted på Venstres opstillingsmøde, der blev afholdt tirsdag d. 8. november på Roskilde rådhus. Bent Jørgensen var også spidskandidat for Venstre ved kommunalvalget i 2013, hvor partiet opnåede en fremgang på 2 pladser i byrådet. Han er formand for byrådets Beskæftigelses- og Socialudvalg, og har ligeledes siddet i regionsrådet i Region Sjælland.

Bent Jørgensen ser frem til igen at stå i spidsen for Venstres kommende kommunalvalgkamp:
”Der er brug for forandring i Roskilde Kommune – og der er brug for politikere, der tør tænke større, tager ansvar og som tør prioritere. Dét gør vi i Venstre, og jeg er glad for og taknemmelig over, at Venstres medlemmer igen viser mig den tillid at lade mig repræsentere dem ved det kommende kommunalvalg,” siger Bent Jørgensen.
 
Bent Jørgensen peger på, at der er brug for en helhedsplan for Roskilde Kommune:
”I Venstre er vi meget optaget af, at kommunen drives på en økonomisk ansvarlig måde, og at vores erhvervsliv får de bedst mulige rammer for at skabe vækst og arbejdspladser. Samtidig vil vi se på, hvordan vi kan investere på en mere balanceret måde i hele kommunen. Det gode liv skal kunne leves i hele kommunen,” siger Bent Jørgensen
 
Bent Jørgensen er desuden optaget af at skabe en stadig mere bæredygtig Roskilde Kommune:
”Vi skal som kommune være mere ambitiøse, når det handler om klima og miljø. Både når man ser på hvordan vi bliver mere bæredygtige, men også når det handler om at tiltrække nye grønne jobs til kommunen,” siger Bent Jørgensen

"Nu går arbejdet igang med at lave et konkret og visionært handlingsprogram frem til Venstres opstillingsmøde i foråret, hvor resten af listen vælges. Af emner vil vi særligt have fokus på er sygehusbetjening i Roskilde kommune, ambitiøse mål for folkeskole hvor faglighed og faciliteter skal være i top, sikre en fortsat aktiv beskæftigelsesindsats også for flygtninge, mere valgfrihed i de kommunale tilbud og en aktiv social politik, der sikrer at vi tager hånd om de udsatte borgere i vores kommune".