Bedre tandsundhed for plejehjemsbeboere

1. oktober 2017

Annie Larsen

Medlem af Sundheds- og Omsorgsudvalget for Venstre

Venstre ønsker, at plejehjemsbeboere hjælpes til at få bedre tandsundhed.

Når man bliver ældre og svækket, måske dement og kommer på plejehjem, er det meget svært at renholde tænderne.

Rene og sunde tænder giver højere livskvalitet. Det giver mere appetit og lyst til at nyde maden, når man kan spise uden smerter. Det bliver lettere at holde vægten og styrke immunforsvaret.

Dårlig mundhygiejne medfører, udover tandhuller, underernæring hos mange ældre, fordi de får svært ved at tygge maden.

Dårlig tandhygiejne har store helbredsmæssige konsekvenser. Skadelige bakterier i munden er årsagen til mange ældres lungebetændelser, akutindlæggelser og øget brug af antibiotika. Det er derfor også godt samfundsøkonomisk at sikre, at ældre medborgere har sunde tænder.

En undersøgelse foretaget af De offentlige Tandlæger i 2014 viste, at 80 procent af plejehjemsbeboerne ikke børstede tænderne rene.

Flere kommuner har igangsat projekter med et undervisningsforløb, hvor plejepersonalet undervises i tandsundhed og får sidemandsoplæring af en tandplejer, så plejepersonalet opkvalificeres og rustes bedre til at hjælpe beboerne med at renholde tænderne.

Et projekt fra Københavns Kommune viste, at tandsundheden i flere tilfælde blev forbedret op til 90 procent. Københavns Kommune valgte derfor at øge indsatsen på alle plejehjem.

Venstre foreslår, at Roskilde Kommune igangsætter et projekt med øget indsats til forbedring af beboeres tandsundhed på to plejehjem, hvorefter projektet evalueres.

 Venstre forventer, at erfaringerne bliver så positive, at projektet derefter med fordel kan igangsættes på kommunens øvrige plejehjem.

Venstre vil på lidt længere sigt foreslå, at det forebyggende arbejde udbygges, så ældre hjemmeboende, som er visiteret til omsorgstandplejen, tilbydes jævnlige besøg af en tandplejer, der kan hjælpe med at renholde tænderne. Alle har ret til rene tænder!