Annie Larsen

22. april 2019

Er gift. Har 2 børn og 5 børnebørn.

Tilflyttet fra Jylland i 1971. Boede 8 år i Vor Frue, derefter 21 år i Svogerslev og nu på grænsen mellem Himmelev og Roskilde.

Arbejdede som ekspeditionssekretær i Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen Sjælland, indtil jeg gik på efterløn.

Siden 2012 medlem af Roskilde Domsogns Menighedsråd.

Udnævnt til Ridder af Dannebrogordenen i 2015.

Medlem af Byrådet siden 1990. Fra 1994-2006 fmd. for Teknik- og Miljøudvalget. Derefter fmd. for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget en periode. Sidder nu i Sundheds- og Omsorgsudvalget og i Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering.                     

Brænder for at gøre Roskilde til en foregangskommune på Ældreområdet og på Sundheds- og Forebyggelsesområdet samt for at gøre Roskilde til en mere erhvervsvenlig kommune.

Er borgernes ambassadør - ikke systemets forlængede arm. Er også borgernes vagthund.

Er flittig, saglig og seriøs og sætter mig altid grundig ind i sagerne. Har begge ben på jorden.

Mine politiske mærkesager:

Et godt, trygt og værdigt ældreliv

Livet skal leves – hele livet. Ældre skal behandles med værdighed og respekt og have indflydelse på eget liv.

Vedligeholdelsestræning og velfærdsteknologi sikrer mere selvhjulpenhed og selvbestemmelse. Hjælp til selvhjælp giver større tilfredshed og højere livskvalitet. Plejehjem skal drives efter princippet om, at planter, dyr og børn er en naturlig del af hverdagen, og beboerne skal have gode oplevelser hver dag.

Flere seniorboliger og seniorbofællesskaber

Der skal etableres flere seniorboliger og seniorbofællesskaber. Ældre, der bor i nærheden af eller sammen med andre ældre, har højere livskvalitet og føler sig mindre ensomme. Mange ældre ønsker at sælge deres store hus, og mange ønsker at blive i lokalområdet, men har svært ved at finde egnet bolig, da der mangler seniorboliger og seniorbofællesskaber.

Lighed i sundhed og velvære

Den sociale position i samfundet har stor betydning for risikoen for at blive syg eller dø tidligt. Den sociale ulighed i sundhed er stigende, og det skal ændres. Det er meget vigtigt at inspirere og motivere til at leve et sundt liv for at undgå livsstilssygdomme. Indsatsen, med at hjælpe udsatte borgere til at få bedre helbred, livskvalitet og netværk, skal øges.  

Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen

Mennesket frem for systemet. Borgerne må ikke falde mellem to stole i sundhedsvæsenet. Samarbejdet mellem sygehuse, kommunen og praktiserende læger skal styrkes. Flere skal behandles i eget nære miljø og undgå sygehusindlæggelser. Der skal mere fokus på patientrettet forebyggelse, tidlig opsporing og indsats.

Roskilde skal være en mere erhvervsvenlig kommune

Dialogen og samarbejdet med erhvervslivet skal styrkes. Virksomhederne skal opleve, de tages alvorligt.

Roskilde er de senere år rykket længere og længere ned ad ranglisten, når Dansk Industri og Dansk Byggeri sammenligner kommunernes erhvervsklima og erhvervs- og byggevenlighed. Udviklingen skal vendes.

Roskildes høje dækningsafgift skader virksomhedernes konkurrenceevne og skal nedtrappes.

Email: anniel@roskilde.dk        

Mobil: 30841751    Facebook: Annie Larsen