Ældreegnede boliger i Vor Frue

22. april 2019

Mange ældre ønsker at sælge deres store hus, og især hvis man er blevet alene. Huset er oftest blevet for stort, fordi børnene for længst er flyttet hjemmefra. De fleste ønsker samtidig at blive boende i det lokalområde, hvor de har boet gennem mange år.

Men det kan være svært at finde en egnet bolig, da der desværre mange steder i Roskilde Kommune er mangel på ældreegnede boliger.

Venstre arbejder for, at der bliver etableret flere ældreegnede boliger.

Det tidligere plejehjem i Vor Frue, som senest er blevet anvendt til midlertidig indkvartering af flygtninge, står tomt, fordi der nu kommer væsentligt færre flygtninge.

Venstre fremsatte ved budgetforhandlingerne forslag om, at det tidligere plejehjem i Vor Frue sælges med henblik på, at der bliver etableret ældreegnede boliger.

Venstre takker forligspartierne, fordi det med budgetvedtagelsen blev besluttet, nærmere at vurdere mulighederne for at sælge det tidligere plejehjem i Vor Frue til ældreegnede boliger.

Annie Larsen, Venstre

Medlem af Sundheds- og Omsorgsudvalget.