Villads Sørensen

22. april 2019

Villads Sørensen

Jeg er 52 år gift, og har 2 børn på 28 og 23 år.

Jeg stiller op fordi jeg mener det er vigtigt at byrådet er sammensat af forskellige mennesker med forskellige erhverv.

Jeg bor i Hastrup i den sydøstligste del af Roskilde kommune. Mit erhverv er selvstændig  landmand. Jeg  er derudover aktiv i landbrugsfaglige bestyrelser, i det lokale bylaug,  og i bestyrelsen for Bloddonorerne i Roskilde. 

Politiske mærkesager

Roskilde kommune skal være en kommune der hænger sammen, og at man ude i yderområderne ikke føler at alt bliver trukket ind mod Roskilde by. Det er vigtigt at støtte op om idræts og foreningsliv også uden for Roskilde.

Der skal gøres en indsats for at der kommer mere gunstige vilkår for at der kan trives erhverv uden for byen, det nytter ikke noget at der er nogen der gerne vil lave arbejdspladser, måske i tidligere landbrugsbygninger i en landsby eller i det åbne land, men bliver bremset af en dårlig internet forbindelse, dårlige veje eller modvilje mod at der etableres erhverv uden for industriområderne.  Det vil være til gavn for alle hvis  ikke alle skal pendle mod de større byer.

Roskilde kommune skal have sikre skoleveje i hele kommunen, det betyder også at man kan cykle sikkert på en cykelsti og ikke som i dag ikke turde sende sit barn afsted morgen og eftermiddag hvor der er tæt trafik på vejene ud mod motorvejene.

Cykelsti i den sydøstlige enden ville med fordel kunne forbindes ud mod S tognettet hvor der ingen forbindelse er i dag, og dermed  intet alternativ til bilen.

Vandløbene i Roskilde kommune skal gennemgås så de kan tage imod de øgede regnmængder, ellers ender det med vi ikke kan få vandet væk med deraf følgende oversvømmelser og forsumpning af vores lavtliggende boliger og landbrugsjord.