Presse og debat

11. maj 2017

Pressehenvendelser


Bent jørgensen

Spidskandidat for Venstre til KV17 og gruppeformand for Venstre i Roskilde byråd

E-mail: bentj@roskilde.dk

Mobil: +45 2934 2245

Tour de Nord lørdag d. 30.09.2017

23. september 2017

 Til alle Byrådskandidater og medlemmer af Venstre i Roskilde Kommune

Venstre i Gundsø inviterer til cykelturen ”Tour de Nord” rundt i den nordlige del af Kommunen lørdag d. 30 september 2017 med start kl.10.00 og følgende ”Tour” klik og se programmet

LÆS MERE

Tværpolitisk vælgermøde om Kommunens idrætspolitik

19. september 2017

Til alle Byrådskandidater og medlemmer af Venstre i Roskilde Kommune I inviteres til ”Tværpolitisk vælgermøde om Kommunens idrætspolitik” Tirsdag d. 26 september 2017 kl. 19.00 – 21.30 på Idætscenteret Spraglehøj i Jyllinge   
 
Jyllinge FC arrangerer kommunalvalgets største idrætspolitiske debat: TØR DU MØDE DIN BYRÅDSKANDIDAT I OMKLÆDNINGSRUMMET?…
LÆS MERE

Valgmøde på Gulddyssegaard

14. september 2017

Venstre ønsker flere ældreboliger i Jyllinge, Ågerup og Gundsømagle

Venstre i Gundsø afholdt tirsdag møde med de lokale Venstre kandidater til Roskilde Byråd og Region Sjælland.

Et af de meget debatterede emner på mødet var flere ældreboliger. Mange af beboerne…
LÆS MERE

RV 17 Nyhedsbrev nr. 4

6. september 2017

Stadig meget at gøre

Kære alle
 
Nu går valgkampen for alvor i gang, og lige pludselig er d. 21. november ikke så langt ude i fremtiden. Jeg glæder mig til at komme rigtigt i gang!
 
Vi kan være stolte af, at vi i Venstre har det stærkeste kandidathold, med bred repræsentation fra alle de sjællandske kommuner. Det er et godt udgangspunkt! Men selvom vi kæmper for flest muligt stemmer til Venstre, så har vi også til opgave…
LÆS MERE

Er det bedre at genere folks udsigt end at bygge flade tage?

28. august 2017

Annie Larsen er fortaler for sund fornuft og lokal indflydelse i byggesager


LÆS MERE

VAKS inviterer til politisk aftenmøde med Bent Jørgensen m.fl.

24. august 2017

VAKS* inviterer til "Politisk Aftenmøde" med vores spidskandidat Bent Jørgensen samt vore 5 lokale kandidater.

VAKS arrangerer dette aftenmøde tirsdag d. 12 september 2017 kl. 19.00 på Gulddysse Kulturgård.

LÆS MERE

Parallelle forslag om mindre bureaukrati

23. august 2017

På mange områder ligger SF og Venstre ganske langt fra hinanden, men forud for budgetforhandlingerne har partierne hver især stillet forslag, som i overordentlig høj grad ligner hinanden.

LÆS MERE

Finansminister Kristian Jensen besøger Venstre i Roskilde torsdag d. 17. august 2017 kl. 14.25 – 15.25

16. august 2017

Besøget er lagt hos Addifab Aps, Møllehaven 12 A, 4040 Jyllinge. 

Venstre i Roskilde inviterer dig til at deltage i mødet, hvor der vil blive lejlighed til, sammen med Kristian Jensen, at bese virksomheden, som bl.a. fremstiller 3D-printere.  

Programmet indeholder også et oplæg af Kristian Jensen, og der vil formentlig blive lejlighed til at stille spørgsmål til ministeren. Vore lokale spidskandidater,…

LÆS MERE

Tilbud om genoptræning på AlterG løbebånd

16. august 2017

Venstre ønsker, at Roskilde Kommune kan tilbyde bevægelseshæmmede genoptræning/træning på et specielt løbebånd, som næsten ophæver tyngdekraften. Venstre har derfor til Sundheds- og Omsorgsudvalgets næste møde fremsat forslag om, at Roskilde Kommune anskaffer to AlterG løbebånd, det ene placeret i Træningsafsnittet på et plejehjem og det andet i et Sundheds- og Omsorgscenter.

AlterG løbebåndet, som oprindeligt blev udviklet af NASA til træning…

LÆS MERE

Kom til Grundlovsmøde 2017

25. maj 2017

LÆS MERE

Venstre Syd arrangerede møde om erhvervspolitik

25. maj 2017

CP – Container Partners er en lokal virksomhed placeret i Viby Sjælland. Virksomheden lagde 4. maj 2017 lokaler til et møde om erhvervspolitikken i Roskilde arrangeret af Venstre Roskilde Syd.
 
Der var samlet over 40 deltagere som først fik en gennemgang af virksomheden af Ejer og direktør Julie Bruun og direktør Peter Jacobsen. Virksomheden producerer og udlejer containere, mandskabsmoduler til byggerier og pavilloner til kontorer, skoler, og beboelse og endelig udlejer virksomheden…

LÆS MERE

Sommermødet 2017 for Venstres medlemmer

25. maj 2017

LÆS MERE

Fast tilknyttede læger på kommunens plejecentre

25. maj 2017

Venstre ønsker, at der hurtigst muligt bliver fast knyttede læger på Roskilde Kommunes plejecentre og har derfor anmodet om, at der på førstkommende møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget behandles et sådant forslag.

Der er indgået en aftale mellem Staten, KL, Danske Regioner og PLO om, at der inden udgangen af 2019 skal tilbydes beboerne på plejecentrene at blive tilmeldt en læge, der er fast knyttet til de enkelte plejecentre. 

Ordningen indebærer, at beboerne vil få mulighed…

LÆS MERE

Opstillingsmøde i Venstre i Roskilde: 19 stærke kandidater klar til efterårets kommune- og regionsrådsvalg

4. april 2017

Venstre i Roskilde valgte på et velbesøgt opstillingsmøde med over 100 deltagere torsdag d. 30. marts de 19 kandidater, der skal repræsentere partiet ved kommune- og regionsrådsvalget d. 21. november 2017. 

Stærkt kandidathold og ambitiøs politik

Kommuneforeningens formand Fleming Friis-Larsen er meget tilfreds det nyvalgte kandidathold:

”Vores kandidater er en god, kompetent…

LÆS MERE

Huslejen på Margrethe Hjemmet nedsættes

23. marts 2017

Beboerne på det private plejehjem, Margrethe Hjemmet har hidtil årligt i administrationsbidrag betalt ca. 6.200 kr. Beløbet indregnes i huslejen. Den tilsvarende udgift på de kommunale plejehjemspladser og på friplejehjemmet Himmelev Gl. Præstegård udgør kun ca. halvdelen.      

Ved en borgerhenvendelse blev jeg gjort opmærksom på Margrethe Hjemmets meget høje administrationsbidrag samt på, at kommunen er ansvarlig for det økonomiske tilsyn. På denne baggrund…

LÆS MERE

Tak og held og lykke Roskilde Indkøbsbus

13. marts 2017

Foreningen Roskilde Indkøbsbus, der tilbyder ældre, svækkede borgere gode oplevelser med indkøbsmuligheder og socialt samvær på Ros Torv, har søgt 350.000 kr. til køb af en brugt bus. Roskilde Indkøbsbus deler bus med foreningen Jyllinge/Ågerup Indkøbsbus. Foreningerne råder hver over bussen 2 dage om ugen, femte hverdag er afsat til vedligehold af bussen. Kunderne betaler 40 kr. pr. tur til bussens vedligehold.

Roskilde Indkøbsbus er blevet…

LÆS MERE

Politiske indspil fra byrådsmedlemmerne fra Roskilde Midt

1. marts 2017

Byrådsmedlemmerne Lars-Christian Brask, Annie Larsen og Mads Ravndrup Thomsen holdt alle spændende indlæg på generalforsamlingen i Venstre Roskilde midt d. 21. februar. Du kan Læse en sammenfatning af dem her


Annie Larsen, Sundheds- og Omsorgsudvalget

Roskilde Kommune har primo 2017 en samlet kapacitet på 517 plejeboliger samt 57 rehabiliteringspladser. Antallet af godkendte ansøgninger til plejeboliger…
LÆS MERE

Ny bestyrelse i Venstre i Roskilde Midt med stærke liberale mærkesager

22. februar 2017

  • Vælgerforeningen Venstre i Roskilde Midt afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 21. februar. Formand Inge Midtgaard blev genvalgt
  • På generalforsamlingen var der opbakning til tre lokale politiske mærkesager: Ordentlig sygehusdækning af Roskildes borgere, ingen betalingsparkering i Roskilde by og cykelsti på Herregårdsvej

Ny bestyrelse i vælgerforeningen Venstre i Roskilde Midt 

Vælgerforeningen…

LÆS MERE

Alternativet og Venstre i Roskilde i fælles workshop om en bæredygtig beskæftigelsesindsats

17. februar 2017

Alternativet og Venstre i Roskilde går nu sammen om en fælles workshop d. 28. februar 2017 på Roskilde Rådhus. 

Emnet er beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune, og aftenen er en mulighed for at alle kan komme til orde.  Alle kan bidrage med idéer, tanker og mulige løsninger til hvordan vi bedre kan hjælpe hver enkelt ledig på…
LÆS MERE

Forkert at sammenligne projekterne Svømmehallen og Museumsøen

10. februar 2017

Poul Lindor Nielsen (S) skriver i et læserbrev, at han ved vandring på Havnen ”uvilkårligt kommer til at trække paralleller til den aktuelle debat om Svømmehalsprojektet” og til projektet om Museumsøen.  PLN skriver endvidere, at han er stolt over det flertal i Roskilde Byråd, der besluttede Museumsøsprojektet, og at der var ”meget bål, bulder og brand, inden det daværende byråd kom dertil”. 

Det er helt forkert at sammenligne projekterne Svømmehallen og Museumsøen! Museumsøsprojektet…

LÆS MERE

Venstre tager ansvar

7. februar 2017

Flere private arbejdspladser, større erhvervsvenlighed og ikke mindst  borgeren i centrum var nogle af emnerne på et velbesøgt møde i Byens Hus d. 26. januar 2017, arrangeret af Venstre i Roskilde.Fra…

LÆS MERE

Viby skal have en svømmehal

5. februar 2017

Vibys børn skal have lov til at lære at svømme. Forældre, unge, og ældre skal have mulighed for en tur i vandet i deres lokalområde. Viby skal have en svømmehal, hvor der er både er plads til skolernes svømmeundervisning, foreninger, vandgymnastik og forældre der gerne vil gøre deres børn mere trygge ved vand. Og det skal være en svømmehal. Vibys børn skal kunne lære at svømme året rundt og ikke spises af med et friluftbad, som sat på spidsen blot et gravet hul med en presenning, der…

LÆS MERE

Ny hal i Gundsømagle

31. januar 2017

En ny hal i Gundsømagle er efter Venstres opfattelse en naturlig følge af den udvikling som Gundsømagle er inde i. Gundsømagle udbygges i disse år med omkring 300 nye boliger øst for byen. Det giver øget aktivitet på alle fronter og det kan vi alle være tilfredse med. 

Vi politikere glemmer ofte, at vækst giver behov for yderligere faciliteter. Det gør det også på idrætsområdet og derfor er det dejligt med en fremsynet idrætsforening, hvor formanden har været ude og argumentere…

LÆS MERE

Urd – var meget tæt på!

11. januar 2017

Stor tak til alle som gjorde en kæmpe indsats for at stormen Urd ikke skulle oversvømme de hårdt plagede borgeres genopførte huse igen i Jyllinge Nordmark. Det lykkedes næsten at holde vandet ude, men for dem som alligevel blev ramt er det en ringe trøst. I må starte forfra endnu en gang -- stor medfølelse for jeres situation. Håber I får en hurtig afklaring, så I kan komme videre.

Det lykkedes endnu en gang at mobilisere rigtig mange frivillige, som sammen med de offentlige myndigheder…

LÆS MERE

Flere aflastningstilbud til demente og deres pårørende

10. januar 2017

Borgere med demens og deres pårørende har et stort behov for flere aflastningstilbud. Roskilde Kommune har allerede nogle aflastningstilbud. Men der er stort behov for endnu flere aflastningstilbud!

Venstre har derfor foreslået, at der anvendes 100.000 kr. til udvidet åbningstid flere gange om måneden af Netværkscafeen på Asterscentret, således at også pårørende, der er på arbejdsmarkedet, kan få nogle fritimer efter arbejdstids ophør. Den udvidede åbningstid kan også give muligheder…

LÆS MERE

BENT JØRGENSEN IGEN SPIDSKANDIDAT FOR VENSTRE I ROSKILDE KOMMUNE

2. januar 2017

Spidskandidat Bent Jørgensen (tv.) og formand for Venstre kommuneforening i Roskilde Fleming Friis Larsen

Gruppeformand for Venstre i Roskilde byråd Bent Jørgensen blev tirsdag d. 8. november 2016 enstemmigt genvalgt som Venstres spidskandidat til borgmesterposten i Roskilde Kommune

LÆS MERE