Inger Kehlet

12. oktober 2017

Inger Kehlet

Fornyelse, faglighed og engagement.

Jeg er kandidat til valget den 21. november 2017. Det er første gang, jeg stiller op for et parti.

Jeg opstiller til både byrådet i Roskilde kommune - og regionsrådet i Region Sjælland.

Som den sidst tilkomne, står jeg sidst på listen – og man kan sige, at jeg repræsenterer fornyelse, faglighed og engagement.

Jeg har boet i Roskilde i 29 år, deraf de 14 år i Svogerslev og de 15 år i selve Roskilde. Jeg har 2 voksne børn og 3 børnebørn – snart 4. Jeg er uddannet sygeplejerske og har arbejdet i ledende og undervisende stillinger i de fleste år af mit aktive arbejdsliv.

I 20 år har jeg drevet en mellemstor virksomhed, indtil jeg fratrådte for snart 6 år siden.

Jeg beskæftiger mig nu med frivilligt arbejde, blandt andet som konsulent i Early Warning, et projekt under erhvervsstyrelsen, hvor jeg hjælper virksomheder i krise.

Herudover har jeg – også som frivillig – assisteret stormflodsramte med at få højere erstatninger til at renovere deres ødelagte huse. Ved hjælp af målrettet politisk lobbyarbejde, fik min gruppe ændret Lov om Stormflod på 3 måneder. Herefter har jeg lavet en målrettet indsats for regional kystsikring.

Endvidere arbejder jeg med boligejeres forhold. Jeg arbejder for at få bremset de kraftige stigninger i bidragssatser på boliglån.  

Politiske mærkesager – det din personlige stemme vil støtte: 

1.     Gode skoler og sikre skoleveje

2.     Værdighed i ældreomsorgen 

3.     Et stærkt sports- og foreningsliv 

4.     Udvikling af de mindre bysamfund 

5.     Fuld finansieret kystsikring 

6.     Nærhed og kvalitet i sundhedstilbud. 

I regionsrådet, vil jeg særligt arbejde med:

1.    Et velfungerende sundhedsvæsen med nærhed - samt hurtig og kvalificeret hjælp til borgerne uanset sundhedsproblem og bopæl i regionen.

2.    At sikre sammenhæng mellem regionens og kommunernes tilbud, herunder også på det psykiatriske område.

3.    Etablering af et samarbejde imellem stat, region og kommuner med henblik på en samlet plan for en fuld finansieret kystsikring af hele regionen.