Velkommen til Venstre i Roskilde Kommunes hjemmeside

25 februar 2016 22:07 via roskilde.venstre.dk

Her kan du følge med i vores mange spændende arrangementer samt finde informationer om tillidsfolk, kandidater og politikere. Desuden kan du naturligvis læse om vores politik og visioner for Roskilde Kommune.

Medlemsmøde: Mød Inger Støjberg

13 august 2016 21:58 via roskilde.venstre.dk

Torsdag, den 22. september 2016 kl. 19.30 – 21:30
Roskilde Bilcenter, Københavnsvej 190, 4000 Roskilde

 

Hvordan skaber vi flere arbejdspladser? Hvordan får vi integreret flygtninge på arbejdsmarkedet? 

Disse og andre spørgsmål vil blive berørt på dette spændende medlemsmøde i Venstre i Roskilde Kommune.

Roskildekredsens Folketingskandidat, byrådsmedlem og erhvervsmand Lars-Christian Brask og Venstres Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg til et spændende virksomhedsbesøg og debatmøde.

Mødet afholdes hos Roskilde Bilcenter, Københavnsvej 190, 4000 Roskilde. Vores værter ved mødet vil være Hanne & Benny Bøg Jensen.

Udover at se på de nyeste modeller i udstillingen, så byder virksomhedsbesøget også på et besøg på Roskilde Bilcenters klargøringscenter "Femstjernet Bilklargøring

Klargøringscenteret blev udliciteret for 5 år siden, og siden har Saber Rasuli drevet stedet med stor success. Saber er flygtning fra Afganistan og har ansat flere flygtninge i sin forretning. På mødet vil Saber give sit indspark til hvordan Danmark lykkes med integrationsindsatsen og fortælle sin egen historie.

Venstre og SKODA er vært ved en forfriskning.

På gensyn den 22. september 

 

Med venlig hilsen


Fleming Friis-Larsen                         Martin Berg
Kommuneforeningsformand             Kredsformand
Venstre i Roskilde Kommune           Roskildekredsen

God start på valgkampsforberedelserne

23 maj 2016 19:41 via roskilde.venstre.dk

Kære medlemmer.

Under temaet "Venstre på vej mod KV17" mødtes knap 40 debativrige venstremedlemmer til en aften, hvor vi kom et godt skridt nærmere den handlingsplan som skal være fundament for valgkampen i 2017.

Efter markante oplæg fra Bent Jørgensen og Evan Lynnerup og under kyndig ledelse af alle byrådsgruppens medlemmer gik gruppedrøftelserne i gang. Hver gruppe havde afsæt i byrådsudvalgene.

Mange emner kom op. Henover efteråret vil vi igen involvere medlemmerne i processen og allerede nu opfordre til at I - og tak for dem vi har modtaget - sender tanker og ideer til Kommuneforeningens bestyrelse.

Tak til alle som bidrog i denne undertiden meget livlige politiske debat.

 

Med venlig hilsen

 

Fleming Friis Larsen

Formand, Venstres kommuneforening i Roskilde

Pressemeddelelse: Tiden er inde til en ny sygehusindsats på vegne af Roskildes borgere

29 april 2016 11:00 via roskilde.venstre.dk

 

                                    Roskilde d. 29. april 2016

  • Venstre i Roskilde Kommune ønsker ligesom Sygehusgruppen at Roskilde Kommune udarbejder en ny og aktiv strategi for sygehusdækningen i Roskilde Kommune
  • Derfor har Venstre sat sygehusdækningen i Roskilde og fremtiden for Roskilde Sygehus på dagsordenen i byrådets Økonomiudvalg, der skal drøfte sagen d. 4. maj
  • Borgerne i Sjællands mest befolkede kommune bliver nedprioriteret i Region Sjællands sygehusplan, og med de problemer Region Sjælland har med at få økonomien i supersygehuset til at hænge sammen er der er nu et åbent vindue for at få rettet op på de skadelige virkninger
  • Venstre ønsker at få så mange tilbud til kronikergruppen lokalt og så mange funktioner på Roskilde Sygehus som muligt, herunder især en fødsels- og børneafdeling
  • Endelig ønsker Venstre en så veludbygget og døgndækket skadestue på Roskilde Sygehus som muligt

 

Bent Jørgensen, gruppeformand for Venstre i Roskilde Byråd, siger:

”Vi mener, der er brug for en ny sygehusstrategi for Roskilde Kommune. Tidspunktet er det helt rigtige. Vi kan jo se hvordan økonomien i Region Sjællands supersygehusbyggeri i Køge ikke hænger sammen, og at flytningen af akutfunktioner til Holbæk og Slagelse er problematiske. I den situation skal vi bringe vores gode Roskilde Sygehus på banen. Venstre vil arbejde aktivt for, at vi får et så stærkt Roskilde Sygehus som overhovedet muligt,”

 

”Jeg er meget bekymret for beslutningen om en forhastet flytning af de akutte funktioner til Holbæk. Erfaringerne er dårlige og vores egne akutfunktioner var jo velfungerende. Vi ønsker en veludbygget skadestue i Roskilde, og det skal med i den nye strategi, Det samme gælder fødslerne. Hvor mange borgere i Roskilde er mon klar over, at de i fremtiden skal til Køge for at føde? Det er vi stærkt imod. Grundlæggende mener vi at Region Sjælland med sin sygehusplan forsømmer sit ansvar for at skabe et godt decentralt sygehusvæsen,”

 

”Vi ved fra sygehusplanen, at den i sig selv vil koste Roskilde Kommune mellem 2.000 og 3.000 arbejdspladser. For nylig så vi også hvordan UCSJ besluttede at flytte sygeplejerskeuddannelsen til Køge. Det viser, at sygehusplanens initiativer peger den forkerte vej, og at Regionens sygehusplan skader Roskilde og byens borgere urimeligt meget,”

 

”Vi mener, der er brug for en mere aktiv fælles tværpolitisk kamp sammen med og til gavn for Roskildes borgere. Hvis vi bare ser til, vil der forsvinde mere og mere fra Roskilde Kommune. Den udvikling vil vi ikke stiltiende acceptere, og derfor opfordrer vi de øvrige partier i byrådet til at gå aktivt ind i arbejdet med en ny Sygehusstrategi 2016,”

 

Kontakt

Bent Jørgensen, gruppeformand for Venstre, Roskilde Byråd, mobil: 2934 2245

 

Lars-Christian Brask er Venstre Roskilde Kredsens folketingskandidat

13 april 2016 21:21 via roskilde.venstre.dk

Jette Tjørnelund lykønsker Lars-Christian Brask med valget som Roskilde kredsens folketingskandidat. Foto: Steen Østbjerg, Dagbladet

 

Tirsdag d. 12. april 2016 blev Lars-Christian Brask valgt til Venstre Roskilde Kredsens folketingskandidat.

114 Venstre-medlemmer afgav deres stemmer på opstillingsmødet, der endte med en 70-44 sejr til Lars-Christian Brask over modkandidaten Jette Tjørnelund.

Du vil her på siden snart kunne læse meget mere om Lars-Christian og hans mærkesager. Nedenfor er links til en række artikler, skrevet i anledning af valget af folketingskandidat.

 

Venstre i Roskilde Kommune vil gerne takke begge kandidater for to gode kampagner og sige tillykke til Lars-Christian Brask. Med valget af stærk kandidat ser vi frem til at Roskilde Kredsen igen bliver repræsenteret i Folketinget. 

http://roskilde.venstre.dk/typo3temp/pics/b4461cc4ed.jpg