Velkommen til Venstre i Roskilde Kommunes hjemmeside

25 februar 2016 22:07 via roskilde.venstre.dk

Her kan du følge med i vores mange spændende arrangementer samt finde informationer om tillidsfolk, kandidater og politikere. Desuden kan du naturligvis læse om vores politik og visioner for Roskilde Kommune.

Bent Jørgensen igen spidskandidat for Venstre i Roskilde Kommune

09 november 2016 19:20 via roskilde.venstre.dk

Spidskandidat Bent Jørgensen (tv.) og formand for Venstre kommuneforening i Roskilde Fleming Friis Larsen

Gruppeformand for Venstre i Roskilde byråd Bent Jørgensen blev tirsdag aften enstemmigt genvalgt på som Venstres spidskandidat til borgmesterposten i Roskilde Kommune.

Valget af Bent Jørgensen fandt sted på Venstres opstillingsmøde, der blev afholdt tirsdag d. 8. oktober på Roskilde rådhus. Bent Jørgensen var også spidskandidat for Venstre ved kommunalvalget i 2013, hvor partiet opnåede en fremgang på 2 pladser i byrådet. Han er formand for byrådets Beskæftigelses- og Socialudvalg, og har ligeledes siddet i regionsrådet i Region Sjælland.

 

Bent Jørgensen ser frem til igen at stå i spidsen for Venstres kommende kommunalvalgkamp:

”Der er brug for forandring i Roskilde Kommune – og der er brug for politikere, der tør tænke større, tager ansvar og som tør prioritere. Dét gør vi i Venstre, og jeg er glad for og taknemmelig over, at Venstres medlemmer igen viser mig den tillid at lade mig repræsentere dem ved det kommende kommunalvalg,” siger Bent Jørgensen.

 

Bent Jørgensen peger på, at der er brug for en helhedsplan for Roskilde Kommune:

”I Venstre er vi meget optaget af, at kommunen drives på en økonomisk ansvarlig måde, og at vores erhvervsliv får de bedst mulige rammer for at skabe vækst og arbejdspladser. Samtidig vil vi se på, hvordan vi kan investere på en mere balanceret måde i hele kommunen. Det gode liv skal kunne leves i hele kommunen,” siger Bent Jørgensen

 

Bent Jørgensen er desuden optaget af at skabe en stadig mere bæredygtig Roskilde Kommune

”Vi skal som kommune være mere ambitiøse, når det handler om klima og miljø. Både når man ser på hvordan vi bliver mere bæredygtige, men også når det handler om at tiltrække nye grønne jobs til kommunen,” siger Bent Jørgensen

"Nu går arbejdet igang med at lave et konkret og visionært handlingsprogram frem til Venstres opstillingsmøde i foråret, hvor resten af listen vælges. Af emner vil vi særligt have fokus på er sygehusbetjening i Roskilde kommune, ambitiøse mål for folkeskole hvor faglighed og faciliteter skal være i top, sikre en fortsat aktiv beskæftigelsesindsats også for flygtninge, mere valgfrihed i de kommunale tilbud og en aktiv social politik, der sikrer at vi tager hånd om de udsatte borgere i vores kommune". 

http://roskilde.venstre.dk/typo3temp/pics/58f7c68e7f.jpg

Velbesøgt møde med Inger Støjberg

23 september 2016 20:22 via roskilde.venstre.dk

Venstre Roskildes folketingskandidat Lars-Christian Brask sammen med Udlændige-, bolig- og integrationsminister Inger Støjberg

Inger Støjberg, Udlændinge-, bolig- og integrationsminister fik en succeshistorie med sig hjem, da hun torsdag d. 22. september 2016 gæstede Venstre i Roskilde. Temaet for aftenens møde var aktuelt: bedre integration af både de nytilkomne flygtninge og flygtninge, som har været i Danmark gennem flere år, uden at have haft større kontakt til arbejdsmarkedet.

 

Mødet fandt sted på Bilcentret, Københavnsvej, hvor værtsparret Hanne og Benny Bøg Jensen, ejere af Bilcenteret, beredvilligt havde åbnet dørene til de store og smukke salgslokaler.

 

Det er på arbejdsmarkedet, at den hurtigste vej findes, både mht at lære dansk og få forståelse for det danske samfund. Det kunne både Benny Bøg Jensen og Saber Rasuli bekræfte. Saber Rasuli ejer og driver værkstedet ”5-stjernet bilklargøring”, der i dag har 11 ansatte, alle med anden etnisk baggrund. Han er selv flygtning fra Afghanistan og arbejdet i alle de 10 år, han har boet i Danmark..

 

Man skal ville det:  – at blive integreret i det danske samfund og bestræbe sig på at forstå det danske demokrati. Et fælles udsagn fra Benny Bøg Jensen og Saber Rasuli.

 

Der følger pligter med og vi skal turde stille krav til flygtningene, var  det klare budskab fra ministeren. Lars-Christian Brask, Folketingskandidat for Venstre og byrådspolitiker, ønsker en hurtig og smidig vej mht det administrative i Roskilde Kommune, når en virksomhed gerne vil ansætte en flygtning. Det vil samtidig have positiv afsmittende virkning på andre Roskilde-virksomheder, der gerne vil åbne døren for en flygtning.

 

Bent Jørgensen, gruppeformand for Venstre i Roskilde erklærede sig helt enig med Lars-Christian Brask, og nævnte samtidig den store udfordring Roskilde Kommune aktuelt har: at finde boliger til de nytilkomne flygtninge og på sigt måske også deres familier.

 

Inger Støjberg sluttede aftenen med at nævne, at hun ville tage denne gode succes-historie om vellykket integration på Bilcenteret/Klargøringsværkstedet i Roskilde med sig rundt i landet,

 

Alt i alt en spændende aften for os alle.

 

Flere oplysninger hos Fleming Friis Larsen (29 99 16 14) eller Martin Nygaard Berg.

http://roskilde.venstre.dk/typo3temp/pics/acda833078.jpg

God start på valgkampsforberedelserne

23 maj 2016 19:41 via roskilde.venstre.dk

Kære medlemmer.

Under temaet "Venstre på vej mod KV17" mødtes knap 40 debativrige venstremedlemmer til en aften, hvor vi kom et godt skridt nærmere den handlingsplan som skal være fundament for valgkampen i 2017.

Efter markante oplæg fra Bent Jørgensen og Evan Lynnerup og under kyndig ledelse af alle byrådsgruppens medlemmer gik gruppedrøftelserne i gang. Hver gruppe havde afsæt i byrådsudvalgene.

Mange emner kom op. Henover efteråret vil vi igen involvere medlemmerne i processen og allerede nu opfordre til at I - og tak for dem vi har modtaget - sender tanker og ideer til Kommuneforeningens bestyrelse.

Tak til alle som bidrog i denne undertiden meget livlige politiske debat.

 

Med venlig hilsen

 

Fleming Friis Larsen

Formand, Venstres kommuneforening i Roskilde

Pressemeddelelse: Tiden er inde til en ny sygehusindsats på vegne af Roskildes borgere

29 april 2016 11:00 via roskilde.venstre.dk

 

                                    Roskilde d. 29. april 2016

  • Venstre i Roskilde Kommune ønsker ligesom Sygehusgruppen at Roskilde Kommune udarbejder en ny og aktiv strategi for sygehusdækningen i Roskilde Kommune
  • Derfor har Venstre sat sygehusdækningen i Roskilde og fremtiden for Roskilde Sygehus på dagsordenen i byrådets Økonomiudvalg, der skal drøfte sagen d. 4. maj
  • Borgerne i Sjællands mest befolkede kommune bliver nedprioriteret i Region Sjællands sygehusplan, og med de problemer Region Sjælland har med at få økonomien i supersygehuset til at hænge sammen er der er nu et åbent vindue for at få rettet op på de skadelige virkninger
  • Venstre ønsker at få så mange tilbud til kronikergruppen lokalt og så mange funktioner på Roskilde Sygehus som muligt, herunder især en fødsels- og børneafdeling
  • Endelig ønsker Venstre en så veludbygget og døgndækket skadestue på Roskilde Sygehus som muligt

 

Bent Jørgensen, gruppeformand for Venstre i Roskilde Byråd, siger:

”Vi mener, der er brug for en ny sygehusstrategi for Roskilde Kommune. Tidspunktet er det helt rigtige. Vi kan jo se hvordan økonomien i Region Sjællands supersygehusbyggeri i Køge ikke hænger sammen, og at flytningen af akutfunktioner til Holbæk og Slagelse er problematiske. I den situation skal vi bringe vores gode Roskilde Sygehus på banen. Venstre vil arbejde aktivt for, at vi får et så stærkt Roskilde Sygehus som overhovedet muligt,”

 

”Jeg er meget bekymret for beslutningen om en forhastet flytning af de akutte funktioner til Holbæk. Erfaringerne er dårlige og vores egne akutfunktioner var jo velfungerende. Vi ønsker en veludbygget skadestue i Roskilde, og det skal med i den nye strategi, Det samme gælder fødslerne. Hvor mange borgere i Roskilde er mon klar over, at de i fremtiden skal til Køge for at føde? Det er vi stærkt imod. Grundlæggende mener vi at Region Sjælland med sin sygehusplan forsømmer sit ansvar for at skabe et godt decentralt sygehusvæsen,”

 

”Vi ved fra sygehusplanen, at den i sig selv vil koste Roskilde Kommune mellem 2.000 og 3.000 arbejdspladser. For nylig så vi også hvordan UCSJ besluttede at flytte sygeplejerskeuddannelsen til Køge. Det viser, at sygehusplanens initiativer peger den forkerte vej, og at Regionens sygehusplan skader Roskilde og byens borgere urimeligt meget,”

 

”Vi mener, der er brug for en mere aktiv fælles tværpolitisk kamp sammen med og til gavn for Roskildes borgere. Hvis vi bare ser til, vil der forsvinde mere og mere fra Roskilde Kommune. Den udvikling vil vi ikke stiltiende acceptere, og derfor opfordrer vi de øvrige partier i byrådet til at gå aktivt ind i arbejdet med en ny Sygehusstrategi 2016,”

 

Kontakt

Bent Jørgensen, gruppeformand for Venstre, Roskilde Byråd, mobil: 2934 2245

 

Lars-Christian Brask er Venstre Roskilde Kredsens folketingskandidat

13 april 2016 21:21 via roskilde.venstre.dk

Jette Tjørnelund lykønsker Lars-Christian Brask med valget som Roskilde kredsens folketingskandidat. Foto: Steen Østbjerg, Dagbladet

 

Tirsdag d. 12. april 2016 blev Lars-Christian Brask valgt til Venstre Roskilde Kredsens folketingskandidat.

114 Venstre-medlemmer afgav deres stemmer på opstillingsmødet, der endte med en 70-44 sejr til Lars-Christian Brask over modkandidaten Jette Tjørnelund.

Du vil her på siden snart kunne læse meget mere om Lars-Christian og hans mærkesager. Nedenfor er links til en række artikler, skrevet i anledning af valget af folketingskandidat.

 

Venstre i Roskilde Kommune vil gerne takke begge kandidater for to gode kampagner og sige tillykke til Lars-Christian Brask. Med valget af stærk kandidat ser vi frem til at Roskilde Kredsen igen bliver repræsenteret i Folketinget. 

http://roskilde.venstre.dk/typo3temp/pics/b4461cc4ed.jpg